Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Kabinet varuha

Kabinet varuha človekovih pravic opravlja strokovne, svetovalne, organizacijske, koordinativne in administrativno-tehnične naloge s področja odnosov z javnostmi, promocije, publicistike, protokola, mednarodnih zadev in druge naloge, vezane neposredno na opravljanje funkcije varuha človekovih pravic.

Kontakt:

Nina Omerza, vodja Kabineta varuha človekovih pravic (p. p.)
Telefon: 01 475 00 50, 051 370 201
E-pošta: nina.omerza(at)varuh-rs.si