Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Brezplačna pravna pomoč

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) v odnosu s pobudniki pogosto zaznava stisko ljudi, ki iščejo brezplačno pravno pomoč, pa do nje niso upravičeni, ker za to ne izpolnjujejo zakonskih pogojev po Zakonu o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) oziroma do te ne pridejo zaradi različnih razlogov. V teh primerih so posameznikom v veliko pomoč nekatere nevladne organizacije, društva in posamezniki, ki s svojo svetovalno dejavnostjo zagotavljajo različne oblike pravne pomoči in ljudem pomagajo do uveljavitve njihovih pravic, zlasti pa k boljši ozaveščenosti. Njihovo dejavnost spodbujajo tudi nekatere lokalne skupnosti, kar velja še posebej pohvaliti.  

V namen podrobnejše ugotovitve stanja na omenjenem področju je Varuh v letu 2012 pripravil anketni vprašalnik o morebitnih oblikah brezplačne pravne pomoči oziroma pravnega svetovanja, ki ga kot pomoč pri uresničevanju pravic posameznikom morda nudijo občine v Republiki Sloveniji. Septembra 2012 je bil vprašalnik posredovan vsem 212 slovenskim občinam.

Več o izsledkih ankete lahko preberete na tej povezavi.

Priloga: Anketni vprašalnik občinam o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči

Odziv ministrstva za pravosodje in ministrstva za notranje zadeve na izsledke Varuha o BPP:

Preberite še nekaj sorodnih vsebin:

 

PRIMERI iz dela Varuha:

Natisni: