Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Kristijan Lovrak

Namestnik generalne sekretarke Varuha

  • Je univerzitetni diplomirani ekonomist in je že v času študija kot študent aktivno sodeloval pri vzpostavitvi informacijskega sistema Varuha.
  • Po zaključku študija se je pri Varuhu zaposlil kot strokovni sodelavec v službi generalne sekretarke, kjer je bil zadolžen za področje informatike in financ.
  • Svoje znanje je nadgradil s podiplomskim študijem in kot specialist za management je od leta 2009 opravljal naloge namestnika generalnega   sekretarja Varuha.
  • 1. 7. 2017 je nastopil funkcijo generalnega sekretarja Varuha.
  • 1. 7. 2020 je postal namestnik generalne sekretarke Varuha.