Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odnosi z javnostmi

Nataša Kuzmič, univ. dipl. novinarka,
svetovalka Varuha za odnose z javnostmi
Telefon: 01 475 00 35, 041 845 811
E-pošta: natasa.kuzmic(at)varuh-rs.si 

Eva Uranjek, univ. dipl. novinarka,
predstavnica Varuha za strateško komuniciranje
Telefon: 01 475 00 68, 041 950 349
E-pošta: eva.uranjek(at)varuh-rs.si

Tudi na področju komunikacijskih in promocijskih aktivnostih smo pri Varuhu usmerjeni k uporabniku. Naš cilj je biti učinkovit servis za vse, ki iščejo informacije o našem delu ali jih zanimajo naša stališča oz. pogledi na aktualna vprašanja. Mediji so zagotovo ena naših pomembnejših javnosti, saj pogosto predstavljajo komunikacijsko vez do ljudi, ki jih naslavljamo z našimi sporočili. Ustrezen slog in način komuniciranja v veliki meri zaznamujeta vsako organizacijo in vplivata na njeno podobo v javnosti, zato pri Varuhu stremimo k proaktivnim, načrtovanim, premišljenim in ciljno usmerjenim komunikacijskim aktivnostim. S pomočjo različnih komunikacijskih pristopov, orodij in komunikacijskih kanalov zagotavljamo našo aktivno vlogo v razpravah o temah s področja človekovih pravic, krepimo pomen in prepoznavnost institucije kot verodostojnega sogovornika ter ozaveščamo o pomenu spoštovanja človekovih pravic oz. temeljnih svoboščin.

Naše delo lahko spremljate preko te spletne strani (sporočila za javnost) in preko družbenih omrežij Facebook ali X.

Javnost dela zagotavljamo v skladu z Zakonom o Varuhu človekovih pravic (ZVarCP-UPB2, Poslovnikom varuha človekovih pravic, Zakonom o medijih in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Fotografije, ki so del javnih objav, praviloma nastajajo v produkciji Varuha človekovih pravic ali pa so črpane iz javno dostopnih virov fotografij (Pixabay, Pexels,...). Če so nastale v drugi produkciji, je vir fotografije ali njen avtor naveden.