Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudbe: Izvajanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih, predstavitvenih in drugih izdelkov Varuha človekovih pravic RS za leti 2006 in 2007

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca za opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih, predstavitvenih in drugih izdelkov Varuha človekovih pravic RS za leti 2006 in 2007

V skladu z določili Zakona o javnih naročilih  (Ur. list. RS št. 36/2004 (ZJN-1-UPB1)) in Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti v Uradu varuha človekovih pravic št. 0102-2/05 z dne 10. 1. 2005 (v nadaljevanju pravilnik), vas z namenom opravljanja storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih, predstavitvenih in drugih izdelkov VČP, upoštevajoč že izdelano celostno grafično podobo VČP, vabimo, da predložite svojo ponudbo za izvajanje navedenih storitev.

Celotna vsebina Povabila k oddaji ponudbe:

Kontaktna oseba naročnika za postavljanje vprašanj v zvezi z naročilom male vrednosti je Kristijan Lovrak. Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo po telefaksu na št. (01) 475-00-40 ali po elektronski pošti kristijan.lovrak(at)varuh-rs.si. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani varuha www.varuh-rs.si.

Natisni: