Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Premagati moramo ne le arhitekturne, ampak tudi miselne ovire glede invalidov«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je 6. maja 2021 srečal s predsednikom Zveze paraplegikov Slovenije in državnim svetnikom Danetom Kastelicem. Institucija Varuha človekovih pravic se s problematiko paraplegikov in tetraplegikov ukvarja že več let, o tem piše v letnih poročilih, na problematiko javno opozarja in od pristojnih terja spremembe.

Sogovornika sta izrazila zadovoljstvo, da so se na tem področju že zgodili nekateri pozitivni premiki, kljub temu pa je še veliko izzivov. Izpostavila sta novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo je v proceduro že vložil državni svet. Sogovornika zato apelirata na poslance državnega zbora, da novelo zakona čim prej sprejmejo in tako odpravijo kršitve ter zagotovijo enako obravnavo vseh invalidov. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju velja od leta 2013 in pravice do invalidnine ne prizna več vsem invalidom z določeno telesno okvaro, pač pa le tistim invalidom, katerih telesna okvara je nastala po tem datumu zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, kar je po mnenju varuha in predsednika zveze diskriminatorno. Prav tako pričakujeta sprejem novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju tako, da bo vsakoletna obnovitvena rehabilitacija postala zakonska pravica tetraplegikov in paraplegikov in ne bo več odvisna od vsakokratnih finančnih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje

Predsednik zveze je izpostavil tudi težave invalidov v potniškem prometu, ki jih imajo invalidi. Kot primer dobre prakse je omenil ljubljanski potniški promet, ki je večinoma prilagojen potrebam tetraplegikov in paraplegikov. Varuh Svetina je ob tem dejal, da od Ministrstva za infrastrukturo pričakuje sprejem takšne ureditve, da bo zagotovitev ustrezno prilagojenih avtobusov eden izmed kriterijev za pridobitev koncesije za izvajanje javnih avtobusnih prevozov. »Prav tako pričakujem, da bodo železniške postaje prilagodili tem potrebam,« je še poudaril varuh človekovih pravic.

Predsednik zveze je dejal, da je pravica invalidov in drugih oseb s posebnimi potrebami, da živijo v okolju, ki jim bo zagotavljalo ustrezno kakovost življenja, vendar jih pri njihovi samostojnosti in kvaliteti življenja še vedno ovirajo neprimerna arhitektura in nedostopnost različnih ustanov, pa čeprav imamo v Sloveniji na tem področju solidno gradbeno zakonodajo, ki pa je v praksi ne uresničujemo ustrezno.

Tako varuh kot predsednik Zveze paraplegikov Slovenije sta se strinjala, da bi morali izobraževalne vsebine v določenem obsegu dopolniti tako, da bi projektanti, krajinski arhitekti in drugi strokovnjaki pridobili ustrezno znanje o različnih oviranostih in veščine za aplikacijo teh znanj. »Ne samo premagovanje arhitekturnih ovir, ključno je premagati tudi miselne ovire ter zagotoviti ustrezno infrastrukturo v vseh družbenih podsistemih, ki bo omogočila enako obravnavo vseh oseb v družbi,« pa je še dodal varuh Peter Svetina.

Natisni:

Sorodne novice

- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
12.11.2020

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v tem tednu srečal z generalnim direktorjem...

Več