Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina z direktorji RTV, STA in UKOM o dostopnosti informacij za ranljive skupine

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v tem tednu srečal z generalnim direktorjem Radiotelevizije Slovenija (RTV) Igorjem Kaduncem, direktorjem Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojanom Veselinovičem in direktorjem Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM) mag. Urošem Urbanijo. V okviru sestankov, ki jih je opravil, so se s sogovorniki pogovarjali o pomenu dostopnosti informacij v obliki, ki je primerna za ranljive skupine ljudi. Institucija Varuha človekovih pravic se namreč pogosto srečuje s pobudami posameznikov, ki ji pišejo, da se zaradi svoje oviranosti – bodisi so slepi, slabovidni, gluhi, naglušni ali starejši – v vsakdanjem življenju srečujejo s najrazličnejšimi težavami na področju dostopa do informacij. V času t. i. koronakirize so bili po mnenju Petra Svetine sicer na tem področju narejeni določeni pozitivni koraki, kot je na primer neposredno tolmačenje v slovenski znakovni jezik na vladnih novinarskih konferencah, a varuh na tem področju s strani države pričakuje sistemske rešitve. Pri tem je po njegovem mnenju izjemno pomembna vloga in aktivno sodelovanje vseh treh institucij, s katerimi se je srečal.

Dostop do informacij je po besedah varuha namreč ena od osnovnih pravic vsakega posameznika. »Osebe z oviranostmi morajo imeti možnost, da polnopravno uživajo človekove pravice. Pri tem je dostopnost do informacijskih in komunikacijskih tehnologij še posebej pomembna, saj predstavlja temelj za uveljavljanje tudi drugih pravic. Osebe z različnimi ovirami lahko s pomočjo prilagoditev pridobivajo številne informacije, se sporazumevajo, izobražujejo, vključujejo v družbo in so v njej aktivno udeleženi. Brez prilagoditev pa so odrinjeni na rob in nimajo enakih možnosti, kot vsi drugi,« izpostavlja Svetina. Veseli ga, da v okviru RTV Slovenija od leta 2018 deluje Služba za dostopnost programov, ki soustvarja portal www.dostopno.si – zbirališče radijskih in televizijskih vsebin, ki so opremljene s posebnimi tehnikami dostopnosti - z zvočnimi opisi oz. podnapisi ter podnaslovljene in opremljene s tolmačem v slovenski znakovni jezik. Kot je dejal, je vloga javnega servisa na tem področju neprecenljiva, si pa želi še več posluha predvsem za stiske naglušnih. Te so se namreč v času pandemije koronavirusne bolezni in nošenja mask v zasebnem ter javnem življenju še poglobile. Mnogi med njimi namreč berejo le z ustnic in ne obvladajo znakovnega jezika, kar jim otežuje sporazumevanje, pa tudi hiter dostop do informacij.  Večinoma jih sedaj pridobivajo z zamikom in v okrnjeni obliki, kar jih postavlja v deprivilegiran položaj. Tudi zato je varuh apeliral na vodstva RTV, STA in UKOM, da v čim večji meri in s čim manj časovnega zamika, po možnosti v realnem času, zagotovijo podnaslavljanje svojih vsebin (na primer novinarkah konferenc, nagovorov državljankam in državljanom, itd.) ter zasledujejo enak princip objave, kot je na voljo vsem ostalim ljudem. »Če na primer TV Slovenija predvaja posamezno novinarsko konferenco na svojih programih pričakujem, da bo v čim krajšem možnem času poskrbela za enako objavo s podnapisi,« poudarja Peter Svetina. Kot je dejal, mnogi med nami niso vešči sodobnih komunikacijskih tehnologij, zato je izjemno pomembna neposredna objava na programih RTV Slovenija in ne le na spletu.

Sogovorniki so varuha opozorili na problematiko na področju razvoja govornih tehnologij, pomanjkanja sistemskih rešitev in finančnih sredstev za to področje. Strinjali so se, da je pri tem ključna vloga države ter da problematika ne zadeva le medijskega področja, temveč jo je treba obravnavati širše. Varuh  človekovih pravic Peter Svetina se je zato zavzel za skupno iskanje dolgoročnih rešitev, v katerega morajo biti vključeni vsi zainteresirani deležniki. Kot je dejal, bo Vlado Republike Slovenije pozval, da s pripravo posebne strategije oz. na drug ustrezen način poskrbi za enakopraven dostop do informacij za vse ljudi. Po varuhovih besedah si namreč vsak izmed nas zasluži, da je spoštovan, enakovreden in cenjen del družbe.

Ob tem je Peter Svetina izpostavil tudi pomembnost neodvisnega javnega servisa. »Dostop do verodostojnega informacijskega javnega novičarskega servisa je človekova pravica in podstat demokratičnosti, zato sta vloga in delo RTV ter STA izjemno pomembni,« še poudarja varuh.
 

Natisni:

Sorodne novice

- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
23.09.2021

Svetovna zveza gluhih je leta 1959 tretjo soboto v septembru izbrala za mednarodni dan gluhih. Z...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
28.05.2021

Varuh človekovih pravic Peter Svetina, se je v petek, 28. maja 2021, udeležil slavnostne prireditve...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
27.05.2021

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je 26. in 27. maja 2021 udeležil mednarodne konference o...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
06.05.2021

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je 6. maja 2021 srečal s predsednikom Zveze paraplegikov...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
20.01.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2020 preučil...

Več