Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Svetovna skupnost za preprečevanje mučenja poziva k zaščiti afganistanskega državnega preventivnega mehanizma

Več kot trideset Državnih preventivnih mehanizmov (DPM) in članov skupnosti, ki si prizadeva za preprečevanje mučenja, je na posebnem zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice, na katerem so 23. 8. 2021 obravnavali razmere v Afganistanu iz vidika človekovih pravic, podpisalo skupno izjavo. V njej izražajo resno zaskrbljenost zaradi nevarnosti, ki jo pomeni nedavna talibanska vojaška ofenziva za nadaljnjo neodvisnost in delovanje Afganistanske neodvisne komisije za človekove pravice (AIHRC). Skupaj pozivajo vse, ki imajo moč, da spoštujejo pooblastila in neodvisnost AIHRC ter zagotovijo zaščito in varnost članov in osebja AIHRC.

AIHRC z neodvisnimi nadzori, ki so pomembni povsod in ves čas, še zlasti pa v času tranzicije in krize, preprečuje mučenje in druge oblike ponižujočega ravnanja. S spremembo režima pa civilistom, ki so vključeni v dejavnosti za spodbujanje spoštovanja človekovih pravic in demokracije, grozi resna nevarnost povračilnih ukrepov, ugotavljajo agencije Združenih narodov, mednarodne nevladne organizacije in organizacije civilne družbe v Afganistanu. Posebno ogrožene so ženske, ki vodijo AIHRC in v njem delajo. Državni preventivni mehanizmi (DPM) in člani skupnosti za preprečevanje mučenj zato pozivajo k njihovi zaščiti. Pozivu se je pridružil tudi Varuh človekovih pravic, ki s svojim Državnim preventivnim mehanizmom v Sloveniji skrbi za preprečevanje mučenja in drugega nečloveškega ravnanja.


Poziv v celoti in seznam podpisnikov

Afganistanska neodvisna komisija za človekove pravice (AIHRC)

Natisni: