Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

DISKRIMINACIJA NA DELOVNEM MESTU

Po delovnem pogovoru smo izvedli še seminarja, ki sta se osredotočala na diskriminacijo na delovnem mestu, pri čemer je bil prvi namenjen javnemu sektorju, drugi pa zasebnemu. V prvem delu smo se posvetili aktivnostim za prepoznavanje diskriminacije in soočanju s predsodki, stereotipi in drugimi oblikami ter mehanizmi diskriminacije. V drugem delu so udeleženci poglobili svoje razumevanje ključnih pojmov in definicij, ki izhajajo iz prava Evropskih skupnosti ter relevantnih direktiv Evropskega sveta. Tretji del pa je bil posvečen študiju primerov ter slovenski ureditvi, zlasti nekaterim odprtim vprašanjem, ki se nanašajo na prakso na tem področju. Ob nekaterih materialnopravnih pomanjkljivostih se zastavljajo tudi vprašanja koordinacije pristojnih organov, odpira se vprašanje (ne)uporabe načela deljenega dokaznega bremena v posameznih postopkih, posebej pa smo poskušali pretehtati tudi pravni položaj žrtve diskriminacije in tistih, ki ji nudijo (pravno) pomoč.

Tudi udeleženci tega seminarja so potrdili potrebo po učinkovitejši zakonodaji in sistemski ureditvi na tem področju, potrebo po pridobivanju dodatnega znanja o diskriminaciji in nujnost povezovanja med različnimi institucijami. Izrazili so še potrebo po večji vključenosti sindikatov in delodajalcev pri odpravljanju diskriminacije na delovnem mestu.