Natisni vsebino

Complaints opened

Annual Report 2001 - Statistics

Complaints opened

Table 3.3.1. shows the number of complaints opened in 2001 by individual area. For the sake of comparison, the table also shows data for individual years for the period between 1995 and 2000.

From 1 January to 31 December 2001 the ombudsman opened a total of 3.304 complaints (2.352 in 1995, 2.513 in 1996, 2.886 in 1997, 3.448 in 1998, 3.411 in 1999 and 3.059 in 2000), which is a 8 per cent increase on 2000.

As in previous years, the largest share of all complaints opened in 2001 referred to the following areas:

 • court and police procedures: 941 or 28.5 per cent;
 • other matters: 543 or 16.4 per cent; and
 • administrative affairs: 523 or 15.8 per cent of all complaints opened.

The table clearly shows that the number of complaints opened in 2001 increased most substantially in the following areas relative to 2000:

 • constitutional rights: from 35 to 86 complaints, which is a 145.7 per cent increase;
 • public services: from 37 to 67 complaints, which is a 81.1 per cent increase; and
 • environment: from 84 to 130 complaints, which is a 54.8 per cent increase.

On the other hand there was not a substantial decrease of open cases in the year 2001 in comparison to the year 2000. We can mention only a decreased number of cases from the field of legal and police actions from 990 to 941, which is a 4.9% decrease.

Figure 3.3.1 includes a graphic display of the comparison between the numbers of complaints opened by individual area in the period between 1995 and 2001.

Table 3.3.1.

AREA OF OMBUDSMAN'S WORK

REGISTERED COMPLAINTS

Index

(01/00)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

No.

Share

No.

Share

No.

Share

No.

Share

No.

Share

No.

Share

No.

Share

1. Constitutional rights

37

1,6%

37

1,5%

43

1,5%

58

1,7%

45

1,3%

35

1,1

86

2,6

245,7

2. Restriction of personal freedom

74

3,1%

145

5,8%

128

4,4%

213

6,4%

174

5,1%

166

5,4

190

5,8

114,5

3. Social security

251

10,7%

302

12,0%

397

13,8%

404

12,1%

409

12,0%

432

14,1

472

14,3

109,3

4. Labour relations

125

5,3%

88

3,5%

138

4,8%

221

6,6%

217

6,4%

157

5,1

202

6,1

128,7

5. Administrative affairs

565

24,0%

521

20,7%

663

23,0%

697

20,8%

635

18,6%

534

17,5

523

15,8

97,9

6. Court and police procedures

478

20,3%

761

30,3%

776

26,9%

881

26,3%

946

27,7%

990

32,4

941

28,5

95,1

7. Environment

61

2,6%

75

3,0%

71

2,5%

56

1,7%

97

2,8%

84

2,7

130

3,9

154,8

8. Public services

27

1,1%

33

1,3%

26

0,9%

37

1,1%

72

2,1%

37

1,2

67

2,0

181,1

9. Housing matters

204

8,7%

141

5,6%

126

4,4%

158

4,7%

105

3,1%

116

3,8

150

4,5

129,3

10. Others

530

22,5%

410

16,3%

518

17,9%

623

18,6%

711

20,8%

508

16,6

543

16,4

106,9

TOTAL

2.352

100%

2.513

100%

2.886

100%

3.448

100 %

3.411

100%

3.059

100%

3304

100%

108,0


Figure 3.3.1.

 

Letno poročilo 2001 - Statistika

Odprte zadeve

Tabela 4.4.1. prikazuje število odprtih zadev v letu 2001 po posameznih področjih dela. Za primerjavo med posameznimi leti so prikazani tudi podatki za obdobje 1995-2000.

Od 1. januarja do 31. decembra 2001 je bilo skupaj odprtih 3.304 zadev (v 1995. letu 2.352, v 1996. letu 2.513, v 1997. letu 2.886, v 1998. letu 3.448, v 1999 letu 3.411 in v 2000. letu 3.059), kar pomeni 8-odstotno povečanje pripada glede na leto 2000.

Kot je to veljalo že za predhodna leta, je bilo tudi v letu 2001 največ zadev odprtih s področij:

 • sodnih in policijskih postopkov: 941 oziroma 28,5 odstotka;
 • ostalih zadev: 543 oziroma 16,4 odstotka ter
 • upravnih zadev: 523 oziroma 15,8 odstotka vseh odprtih zadev.

Iz tabele je razvidno, da se je število odprtih zadev v letu 2001 glede na leto 2000 povečalo na področjih:

 • ustavnih pravic: s 35 na 86 zadev, kar je 145,7-odstotno povečanje;
 • gospodarskih javnih služb: s 37 na 67, kar je 81,1-odstotno povečanje, ter
 • okolja in prostora: s 84 na 130 zadev, kar je 54,8-odstotno povečanje pripada.

Na drugi strani bistvenaga zmanjšanje odprtih zadev v letu 2001 glede na leto 2000 ni bilo. Omenimo lahko le zmanjšanje zadev s področja sodnih in policijskih postopkov z 990 na 941 kar znaša 4,9 -odstotno zmanjšanje pripada.

Grafični prikaz primerjave med številom odprtih zadev po posameznih področjih dela v obdobju 1995-2001 prikazuje slika 4.4.1.

Tabela 4.4.1.

PODROČJE DELA

ODPRTE ZADEVE

Indeks

(01/00)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

1. Ustavne pravice

37

1,6%

37

1,5%

43

1,5%

58

1,7%

45

1,3%

35

1,1

86

2,6

245,7

2. Omejitve osebne svobode

74

3,1%

145

5,8%

128

4,4%

213

6,4%

174

5,1%

166

5,4

190

5,8

114,5

3. Socialna varnost

251

10,7%

302

12,0%

397

13,8%

404

12,1%

409

12,0%

432

14,1

472

14,3

109,3

4. Delovnopravne zadeve

125

5,3%

88

3,5%

138

4,8%

221

6,6%

217

6,4%

157

5,1

202

6,1

128,7

5. Upravne zadeve

565

24,0%

521

20,7%

663

23,0%

697

20,8%

635

18,6%

534

17,5

523

15,8

97,9

6. Sodni in polic. postopki

478

20,3%

761

30,3%

776

26,9%

881

26,3%

946

27,7%

990

32,4

941

28,5

95,1

7. Okolje in prostor

61

2,6%

75

3,0%

71

2,5%

56

1,7%

97

2,8%

84

2,7

130

3,9

154,8

8. Gospodarske javne službe

27

1,1%

33

1,3%

26

0,9%

37

1,1%

72

2,1%

37

1,2

67

2,0

181,1

9. Stanovanjske zadeve

204

8,7%

141

5,6%

126

4,4%

158

4,7%

105

3,1%

116

3,8

150

4,5

129,3

10. Ostalo

530

22,5%

410

16,3%

518

17,9%

623

18,6%

711

20,8%

508

16,6

543

16,4

106,9

SKUPAJ

2.352

100%

2.513

100%

2.886

100%

3.448

100 %

3.411

100%

3.059

100%

3304

100%

108,0

 

 

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.