Natisni vsebino

Resolved complaints by department

Annual Report 1996 - Statistics

Resolved complaints, by department

Table 3.3.4 contains a classification of complaints resolved in 1996 by department. The classification of a complaint to the appropriate department depends on the nature of the problem brought to the ombudsman by the plaintiff. The table contains data on all complaints resolved in 1996.

It is clear from the table that just as in 1995 most complaints related to justice and internal affairs.

Table 3.3.4

DEPARTMENT

Number of resolved complaints

Index

(1996/95)


1995


1996

1. Labour, the family and social affairs

278

536

192,8

2. Economic relations and development

6

22

366,7

3. Finance

41

79

192,7

4. Economy

7

20

285,7

5. Agriculture, forestry and food

24

40

166,7

6. Culture

2

4

200,0

7. Internal affairs

365

564

154,5

8. Defence

61

70

114,8

9. Environment

201

419

208,5

10. Justice

475

957

201,5

11. Transport and communications

21

27

128,6

12. Education and sport

23

43

187,0

13. Health

37

53

143,2

14. Foreign affairs

5

10

200,0

15. Government services

8

14

175,0

16. Local government

53

51

96,2

17. Others

268

373

139,2

TOTAL

 

1.875

 

3.282

175,0

 
Figure 3.3.4

 

Letno poročilo 1996 - 3.3. Statistika

Zaključene pobude po resorjih

Tabela 3.3.6. vsebuje razvrstitev zaključenih zadev v letu 1996 po resorjih (razdelitev po resorjih je bila opravljena leta 1995 ob upoštevanju zakona o vladi). Uvrstitev posamezne pobude v ustrezni resor se izvaja glede na vsebino problematike, v kateri se je pobudnik obrnil na varuha. Upoštevani so podatki o vseh zaključenih pobudah v letu 1996, vključno s ponovno odprtimi zadevami v letu 1996.

Iz tabele je razvidno, da se je, podobno kot v letu 1995, največ pobud nanašalo na pravosodje in notranje zadeve.

Tabela 3.3.6.

RESOR

Število zaključenih pobud

Indeks

(96/95)


Leto 1995


Leto 1996

1. Delo, družina in socialne zadeve

278

536

192,8

2. Ekonomski odnosi in razvoj

6

22

366,7

3. Finance

41

79

192,7

4. Gospodarstvo

7

20

285,7

5. Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana

24

40

166,7

6. Kultura

2

4

200,0

7. Notranje zadeve

365

564

154,5

8. Obramba

61

70

114,8

9. Okolje in prostor

201

419

208,5

10. Pravosodje

475

957

201,5

11. Promet in zveze

21

27

128,6

12. Šolstvo in šport

23

43

187,0

13. Zdravstvo

37

53

143,2

14. Zunanje zadeve

5

10

200,0

15. Vladne službe

8

14

175,0

16. Lokalna samouprava

53

51

96,2

17. Ostalo

268

373

139,2

S K U P A J

1.875

 

 

3.282

175,0


Slika 3.3.7.

 

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.