Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Policija in redarstvo

Policijski postopki

Pobudniki so izpostavili nezadovoljstvo z delom policistov Policijske postaje (PP) Kranj, ki po dogodku26. 11. 2011na pristojno Okrožno državno...

Več
Policijski postopki

 

V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik izpostavil nepravilnosti policistov Policijske postaje (PP) Rogaška Slatina ob postopku z...

Več
Policijski postopki

Pobudnik je navedel, da je bil 18. 10. 2012 udeležen v prometni nesreči, ki so jo obravnavali policisti Policijske postaje (PP) Šmarje pri Jelšah....

Več
Policijski postopki

Pobudnik je navedel, da je bil  v policijskem postopku zaradi cestnoprometnih prekrškov. Po končanem postopku pa je moral vozilo pustiti na kraju...

Več
Policijski postopki


Predsednik sindikata policistov Slovenije nam je posredoval pobudo v zvezi s kazenskim postopkom  zoper policista. Očitali so mu storitev kaznivega...

Več
Zasebno varovanje

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil posameznik, ki naj bi mu nekateri mediji z objavo dokumentov nekdanje službe državne varnosti...

Več
Policijski postopki

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je Policijski sindikat Slovenije, Območni policijski sindikat Dolenjske in Bele Krajine (OPS DBK), ki ga je...

Več
Policijski postopki
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica iz Ljubljane je navajala, da je za njenega (zdaj že) pokojnega sina s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani prišlo vabilo obdolžencu v zadevi...

Več
Policijski postopki
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil, da mu na PP Grosuplje kljub njegovi vlogi za vpogled v spis, ta ni bil omogočen, zaradi česar ni mogel pravočasno pripraviti...

Več
Policijski postopki
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je navedel, da so mu bili 2. 12. 2009 s strani delavcev Policijske postaje (PP) Murska Sobota med drugim zaseženi tudi ključi objekta, v...

Več