Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Energetika

Energetika

Poročali smo že o primeru pobudnice o nepravilno izvedenem odvodu dimnih plinov plinskih trošil v zidani dimnik s strani njenega spodnjega soseda v...

Več
Energetika
, ustvaril/-a VČP

Občina Radovljica naj bi zaradi naknadnih zahtev soglasodajalca in izvajalca del Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d....

Več