Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Za zaščito pravice do pitne vode nujen sprejem podzakonskih aktov

Reka teče

Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob svetovnem dnevu voda opozarja, da ni dovolj le vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS, ampak je za zaščito te pravice nujen takojšen sprejem vseh podzakonskih aktov, za kar se je rok iztekel maja lansko leto.

Pravica do vode je neločljivo povezana s pravico do življenja, dostojanstva in zdravja ter uresničevanja drugih človekovih pravic. Vpis omenjene pravice v Ustavo RS je bil sprejet tudi kot posledica Varuhovih prizadevanj in predlogov. Sam vpis pa ni dovolj, pač pa je za zaščito te pravice nujen takojšen sprejem vseh podzakonskih aktov, za kar se je rok iztekel maja lansko leto. Varuh poziva vse pristojne k odgovornemu ravnanju.

Posledice nepremišljenega početja na tem področju oblikujejo naša življenja in življenja prihodnjih rodov, še poudarja varuh.

Natisni: