Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Za zaščito pravice do pitne vode nujen sprejem podzakonskih aktov

Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob svetovnem dnevu voda opozarja, da ni dovolj le vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS, ampak je za zaščito te pravice nujen takojšen sprejem vseh podzakonskih aktov, za kar se je rok iztekel maja lansko leto.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob svetovnem dnevu voda opozarja, da vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS, kar je bilo sprejeto tudi kot posledica Varuhovih prizadevanj in predlogov, ni dovolj.

Pravica do vode je neločljivo povezana s pravico do življenja, dostojanstva in zdravja ter uresničevanja drugih človekovih pravic.

Za zaščito te pravice je nujen takojšen sprejem vseh podzakonskih aktov, za kar se je rok iztekel maja lansko leto. Varuh poziva vse pristojne k odgovornemu ravnanju.

Posledice nepremišljenega početja na tem področju oblikujejo naša življenja in življenja prihodnjih rodov, še poudarja varuh.

Natisni: