Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja na obisk sprejela ministrico za pravosodje

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci v petek, 19. 10. 2018, v prostorih Varuha človekovih pravic RS (Varuh) na obisk sprejela ministrico za pravosodje Andrejo Katič in njene sodelavce.

Varuhinja je zadovoljna z dosedanjim sodelovanjem z ministrstvom za pravosodje. Pohvalila je tudi njegova prizadevanja za to, da je Varuh človekovih pravic RS po dolgih letih končno pred tem, da bo s 1. 1. 2019 izpolnila pogoje, da postane Nacionalna institucija za človekove pravice. Zadovoljna je z dosedanjo prakso odzivanja vlade na priporočila Varuha, kar uspešno koordinira prav to ministrstvo. Ministrica je obljubila nadaljevanje dosedanjih dobrih praks in predstavila načrte za delo v njenem mandatu, dotaknili pa so se tudi nekaterih tem, ki zadevajo obe instituciji.   

Varuhinja in ministrica sta ob namestniku varuhinje Ivanu Šelihu in državnem sekretarju Gregorju Strojinu po srečanju podali skupno izjavo za javnost, ki jo lahko poslušate tukaj.

Z varuhinjo so goste sprejeli še njena namestnika Ivan Šelih in dr. Kornelija Marzel, generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak ter direktorica strokovne službe Martina Ocepek.
Ministrico so na njenem prvem obisku v tej vlogi na obisku spremljali Gregor Strojin, državni sekretar, Petra Levstek, vodja kabineta, dr. Uroš Gojkovič, v. d. generalnega sekretarja, mag. Evelin Pristavec Tratar, direktorica Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo, mag. Nina Koželj, v. d. generalne direktorice Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice Miha Verčko, generalni direktor Direktorata za civilno pravo in Jože Podržaj, generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS).

Govorili so o načrtovanih spremembah in dopolnitvah normativne ureditve na področju pravosodja. Ministrica je poudarila, da bodo še letos skušali izpeljati postopke v zvezi z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o nepravdnem postopku in Zakonom o tožilstvu, posebno pozornost pa namenjajo tudi Zakonu o kazenskem postopku, kjer želijo doseči soglasja glede nujnih sprememb. Vlogo Varuha pri podajanju pripomb na zakonodajo z vidika človekovih pravic vidi ministrica kot nepogrešljivo. Poudarila pa je še, da je tudi zagotavljanje kakovosti sodne prakse, na kar Varuh opozarja, v izvajanju in bo tako tudi v prihodnje.  

Varuh že dlje časa opozarja na problematiko pomanjkanja pravosodnih policistov in ostalih delavcev v sistemu izvrševanja kazenskih sankcij. Ocenjuje, da je bil pri izplačilu nadur in izboljšanju opreme storjen napredek, pričakuje pa kadrovsko okrepitev na tem področju. Jože Podržaj, generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, je pojasnil, da so na tem področju premika na bolje, čeprav počasi. Zaposlenih je deset novih pravosodnih policistov, zrahljani so tudi nekateri pogoji za njihovo zaposlitev, dogovori glede kvot pa na ravni vlade še potekajo. Ob intenzivnem sodelovanju s sodišči usklajujejo in v dogovorjenem času izvajajo tudi tekoče obveznosti. Podržaj verjame, da bodo z zadostnim številom zaposlenih lahko spoštovali vse njihove pravice in hkrati izvajali vse obveznosti. Ministrica je prepričana, da bo socialni dialog, za katerega je na strani ministrstva zadolžena državna sekretarka dr. Dominika Švarc Pipan, pri tem in drugih odprtih vprašanjih uspešen.

Varuh je s tematskim poročilom opozoril tudi na položaj starejših v zaporih in poudaril, da se mora, ko ni več pogojev za dostojno prestajanje kazni, takšne osebe namestiti v zanje primerne institucije. URSIKS je z nekaterimi prilagoditvami v obstoječih zavodih za prestajanje kazni zapora takšnim osebam njihovo bivanje olajšal, direktor pa pričakuje, da bodo pogoji v novih zgradbah povsem ustrezni.

Varuh je opozarjal tudi na nujno ureditev srečevanja otrok z njihovimi zaprtimi starši. URSIKS je že izpeljal vrsto aktivnosti za ureditev tega vprašanja. Varuhinja in ministrica sta poudarili tudi pomen ustanovitve Hiše za otroke, kjer bodo otroci, žrtve kaznivih dejanj, celostno obravnavni.

Pozdravljen je bil tudi napredek na področju izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Sogovorniki so se strinjali, da je izobraževanje sodnikov, tožilcev in drugih akterjev v pravosodju v zvezi s človekovimi pravicami nujno, kar uspešno izvaja Center za izobraževanje v pravosodju, na nekaterih področjih tudi v sodelovanju z Varuhom. Varuhinja je spomnila, da prav danes njen namestnik Tone Dolčič sodnikom predstavlja institut zagovorništva otrok.

Varuhinja je znova pozdravila ustanovitev uprave za probacijo, z vodstvom katere naj bi se Varuh sestal v prihodnosti. Odločanje o prošnjah za pogojni odpust poteka zdaj hitreje, so se strinjali, dotaknili pa so se tudi ureditve pro bono odvetniške pomoči in odvetniške tarife ter problematike nadomestne parkirnine, v zvezi s čim je ministrstvo pred kratkim opravilo analizo v občinah.

Varuhinja je v izjavi za javnost izrazila upanje, da bo oblikovan strokovni svet in vsi ukrepi ministrstva, ki jih je predstavila mag. Evelin Pristavec Tratar, direktorica Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo, pripomogel k izboljšanju stanja na področju sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev.

Ministrica in varuhinja sta se strinjali, da je nujno izobraževanje o etiki javne besede za dvig ravni kulturnega dialoga v družbi. Varuhinja je pri tem videla tudi vlogo Centra za človekove pravice, ki se bo med drugim ukvarjal prav s promocijo človekovih pravic. Spomnila je še, da je tudi njeno posvetovalno telo Svet varuha za človekove pravice na zadnji seji med drugim podprl prizadevanja v tej smeri.

Varuhinja in ministrica sta se še strinjali, da lahko za ugled v pravosodju naredijo največ organi sami.

Natisni: