Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh opozarja na porast nasilja nad otroki

Ob mednarodnem dnevu otrok žrtev nasilja, ki ga obeležujemo 4. junija, Varuh človekovih pravic poudarja, da moramo imeti ničelno toleranco do vseh oblik nasilja. »V zadnjih dveh letih z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da je nasilje nad otroki v porastu. Žal je pogosto skrito, saj se dogaja za štirimi stenami. Naša dolžnost je, da ga prijavimo in o njem ne molčimo, če ga zaznamo ali zanj izvemo. Moramo se zavedati, da je poleg psihičnega, fizičnega, ekonomskega in spolnega nasilja, oblika nasilja tudi zanemarjanje otrok,« poudarja varuh Peter Svetina.

Varuh pogosto opozarja, da je nujno, da se pristojne institucije v primerih nasilja nad otroki odzovejo pravočasno, strokovno in odločno. Nesprejemljivo je, da postopki trajajo nerazumno dolgo, kar žrtvam nasilja še dodatno uničuje otroštvo.

»Vesel sem, da je po več letih prizadevanj, tudi s strani Varuha človekovih pravic, pred kratkim še Slovenija dobila Hišo za otroke. Podatki nevladne organizacije Združenja za moč, ki pomaga tudi spolno zlorabljenim otrokom, kažejo, da se je med pandemijo v Sloveniji število prijavljenih spolnih zlorab nad otroki povečalo kar za petino. Hiša za otroke jim bo omogočila prijaznejše sodne postopke in psihosocialno pomoč. Pričakujem, da bo nova možnost skrbi za otroke zaživela polno in da se bo s tem preprečilo ponovno travmatiziranje otrok žrtev zlorab. Prav tako ponovno pozivam pristojne institucije, da več pozornosti namenijo preventivni programom preprečevanja nasilja v družini in medvrstniškega nasilja,« še poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: