Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na Ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti 10.b člena ZTUj-2

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je na podlagi prvega odstavka 22. člena, v zvezi s peto alinejo prvega odstavka 23.a člena Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS), danes, 19. 4. 2017, na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložil zahtevo za oceno ustavnosti 10.b člena (ukrepanje ob spremenjenih razmerah na področju migracij) Zakona o tujcih (ZTuj-2), zaradi neskladja z 2., 14., 18., 22., 25. in 34. členom Ustave Republike Slovenije URS).

Varuh meni, da ZTuj-2 nedopustno posega v človekove pravice oziroma temeljne svoboščine. Kot upravičeni predlagatelj zato Varuh, skladno s 24.b členom ZUstS, vlaga zahtevo za oceno ustavnosti ZTuj-2. Upoštevajoč pri tem tudi aktualnost problematike in težo zatrjevanih kršitev Varuh obenem predlaga US RS prednostno obravnavo zadeve.

Podrobne utemeljitve v zahtevi za oceno ustavnosti je mogoče prebrati na tem mestu.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Miha Horvat sta vsebino zahteve predstavila na novinarski konferenci v prostorih Varuha v sredo, 19. 4. 2017.

Celotno novinarsko konferenco lahko poslušate s klikom na spodni povezavi:

Predstavitev

Vprašanja novinark in novinarjev

Natisni: