Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

V letu 2016 kar osem srečanj Varuha z NVO s področja okolja in prostora

Varuhinja Vlasta Nussdorfer, njena namestnica dr. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so danes, 22. 12. 2016, na delovni prednovoletni obisk sprejele predstavnike nevladnih organizacij s področja okolja in prostora. To je bilo že 55. srečanje, osmo v letu 2016.

 

V letu 2016 so bila srečanja raznovrstna in so potekala na sedežu Varuha v Ljubljani in na terenu.

Lukovica, 28. 1. 2016 - Vprašanje prostorskega načrtovanja na lokalni ravni. Srečanja so se udeležili tudi Damijan Urankar, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Tatjana Suhodolc, predstavnica Občine Lukovica in Tina Bolcar Repovš, Civilna iniciativa.

Sedež Varuha, 3. 3. 2016 – pogovor s predsednikom Računskega sodišča Tomažem Veselom ter njegovim drugim namestnikom Samom Jerebom in vrhovnim državnim revizorjem dr. Miroslavom Kranjcem.

Sedež Varuha, 12. 5. 2016 – pogovor z glavno inšpektorico Inšpektorata RS za okolje in prostor Dragico Hržica, direktorjem inšpekcije za okolje in naravo mag. Vladimirjem Kaiserjem in direktorico gradbene, geodetske in stanovanjske inšpekcije Tanjo Varljen.

Celje, 9. 6. 2016 – pogovor o problematiki onesnaženja Celjske kotline. Sogovorniki so bili: mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje; Dragica Hržica, glavna inšpektorica Inšpektorata RS za okolje in prostor; mag. Vladimir Kaiser, direktor Inšpekcije za okolje in naravo; Boris Šuštar, Civilna iniciativa Celje; mag. Tomaž Ogrin, naravovarstvenik, kemik in raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, Ljubljana; prof. dr. Domen Leštan, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani; mag. Simona Uršič in Andrej Uršič, Center za zdravstveno ekologijo, NIJZ.

Deskle (pri Anhovem), 22. 9. 2016 – pogovor o problematiki onesnaženja doline Soče. Sogovorniki so bili: prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, doc. dr. Borut Vrščaj in doc. dr. Marko Vudrag in dr. Janja Turšič iz Agencije RS za okolje. Po zaključku je varuhinja obiskala podjetje Salonit Anhovo d.d. in se seznanila z značilnostmi proizvodnega obrata in izvajanjem okoljevarstvenih ukrepov.

Sedež Varuha, 27. 10. 2016 – pogovor s predstavniki Policije: Benjamin Franca, višji kriminalistični inšpektor iz Sektorja za splošno kriminaliteto Uprave kriminalistične policije GPU; Alojz Sladič, višji policijski inšpektor iz Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje, Sektor splošne policije Uprave uniformirane policije GPU in Martin Koželj, višji policijski Inšpektor iz Sektorja za policijska pooblastila in preventivo Službe generalnega direktorja policije GPU.

Šmartno ob Paki, 24. 11. 2016 – pogovor o problematika umestitve državne ceste na območju Koroško – Savinjske regije, na katerem so sodelovali predstavniki Združene civilne iniciative Braslovče.

 

Na današnjem srečanju so udeleženci izrazili zadovoljstvo, da se lahko mesečno srečujejo z varuhinjo in njenimi sodelavci ter pogovarjajo o aktualnih okoljskih problemih ter neposredno s predstavniki državnih in lokalnih oblasti. Varuhinja jih je povabila k sodelovanju tudi v prihodnje in jih pozvala, da podajo konkretne predloge o okoljskih problemih, ki bi terjali prednostno obravnavo v letu 2017.

 

Predstavniki civilne družbe so izpostavili zlasti mačehovski odnos države do problematike okolja. Država je namreč dolžna zagotavljati pogoje za uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja, a kljub tej obvezi ne pristopi dovolj aktivno do reševanja perečih okoljskih problemov (npr. sanacija celjske kotline). Izpostavili so tudi nujnost medresorskega sodelovanja ter uresničevanja načel Aarhuške konvencije.

Natisni: