Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

V času pandemije občutno povečanje pobud na področju Zagovorništva otrok

Varuh človekovih pravic (Varuh) je nedavno izdal svojo novo publikacijo s področja zagovorništva otrok z naslovom Izzivi in perspektiva zagovorništva otrok v Sloveniji, ki je namenjena predvsem bodočim zagovornikom. Zbornik je tretji po vrsti od začetka zagovorništva; oba prejšnja zbornika sta nastala še v času, ko je bilo zagovorništvo otrok še pilotni projekt. Vseh 20 prispevkov v zborniku, obsegajočem skoraj 200 strani, je dragoceno učno gradivo za nove generacije zagovornikov otrok.

V njem je natančno obrazložen postopek postavitve zagovornika, obravnava otroka skozi prizmo različnih strok, bralec pa lahko pridobi tudi usmeritve o tem, kako slišati glas otroka v upravnih in sodnih postopkih, kjer se odloča o njegovi prihodnosti. Poudarek je tudi na vzpostavitvi zaupnega in varnega odnosa z otrokom, ki predstavlja temelj za tvorno sodelovanje. Zagovornikom bo v pomoč tudi strategija za delo v visoko konfliktih situacijah, s katerimi se zagovorniki pri svojem delu večkrat srečajo.

»Zbornik je nastajal v negotovih časih pandemije koronavirusne bolezni, ki je globoko zarezala v naše vsakdanje življenje, ukrepi za njeno zajezitev pa so še posebej negativno vplivali na otroke in mladostnike, na kar kaže tudi rekordno število pobud, ki smo jih v tem času prejeli na področju zagovorništva. Kljub temu, da smo bili v zadnjih dveh letih kot družba več mesecev zaprti, pa nobeden od zagovornikov iz strahu pred okužbo ali iz kakšnega drugega razloga ni odpovedal srečanja, kar pove veliko o njihovem plemenitem delu, predanosti in poslanstvu, ki ga opravljajo. 60 zagovornikov, ki delujejo v okviru instituta Zagovorništva otrok, se namreč dobro zaveda, da so otroci najranljivejši del družbe in najmanj sposobni zagotoviti svojo blaginjo ter najbolj podvrženi vplivom zlorabe. Do zdaj so bili zagovorniki dodeljeni že več kot 900 otrokom, kar kaže predvsem na to, da je tak institut nujen za slovenski prostor,« poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Zagovorništvo otrok, ki ima kot institut od leta 2017 podlago v Zakonu o varuhu človekovih pravic, je tako kot drugi ukrepi za zaščito otrokovih pravic in koristi na pomembni preizkušnji svoje učinkovitosti. »Lepo zapisana določba v zakonu nam ne koristi dosti, če je tisti, ki so zanjo odgovorni, ne izvajajo v praksi. S sodelavkami in sodelavci pri Varuhu namreč ugotavljamo, da v praksi še vedno ne storimo vsega za pravo zaščito otrokovih pravic. Ne pretehtamo dovolj njihovih mnenj, želja in interesov ter na nezadostni podlagi odločamo o njihovih koristih,« še izpostavlja varuh Svetina.

Meni še, da je mreža zagovornic in zagovornikov po Sloveniji dobro postavljena v luči čim boljše dostopnosti, bi si pa vseeno želel bolj enakomerno porazdeljenost pobud po geografskih območjih, saj zagovornika še vedno dobi premalo otrok, čeprav bi bili do njega upravičeni. Namen zagovorništva je namreč nudenje strokovne pomoči otroku, da izrazi svoje mnenje v vseh postopkih in zadevah, v katerih je udeležen, ter prenos otrokovega mnenja pristojnim organom in institucijam, ki odločajo o njegovih pravicah in koristih. Namestnik varuha dr. Jože Ruparčič pa dodaja, da so Varuhu dobro poznane situacije, ko se otrok znajde med dvema ognjema. »V zagovorništvo tako največkrat vstopajo otroci, ki so vpeti v sodne postopke visoko konfliktnih razvez, predodelitve k drugemu staršu oziroma spremembi stikov, odvzem iz matične družine in namestitev v zavod ali rejništvo, zanemarjenje, nasilje in ogroženost«. V skladu s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah si po besedah dr. Ruparčiča Varuh prizadeva, da glas otrok slišijo tudi tisti, ki odločajo o njihovi prihodnosti – torej sodišča, centri za socialno delo in drugi organi, saj s tem pomembno vplivajo na njihovo nadaljnje življenje. »Žal ugotavljamo, da je praksa institucij precej raznolika, čeprav ne bi smela biti. Na to nenazadnje redno opozarjamo tudi v letnih poročilih Varuha,« še poudarja namestnik varuha človekovih pravic, dr. Jože Ruparčič.

Natisni: