Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji javnega naročila za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov zaposlenih uslužbencev in funkcionarjev ter ostale storitve v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu

Natisni: