Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Podaljšan rok za zagovornike in člane strokovnega sveta za zagovorništvo otrok


Varuh človekovih pravic RS obvešča, da podaljšuje rok za prijavo na usposabljanje za zagovornike otrok. Prijave bomo sprejemali do vključno 10. septembra 2018, o izboru pa bodo kandidati in kandidatke obveščeni najkasneje do 24. septembra 2018.

Varuh podaljšuje tudi rok za prijavo kandidatov za člane strokovnega sveta za zagovorništvo otrok do vključno 10. septembra 2018. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najkasneje do 24. 09. 2018, sestava Strokovnega sveta pa bo javno objavljena na spletni strani Varuha.

 

 

Natisni: