Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob svetovnem dnevu žensk: »Skrb za integriteto žensk je osnova spoštovanja njihovih pravic.«

Negotovi časi koronavirusne bolezni so premaknili težišče bremena na ženske, zaradi skrbstvenih poklicev se je povečala njihova ogroženost za okužbo, posledično tudi ogroženost njihovih družin, razmahnila pa se je tudi epidemija nasilja nad njimi, ugotavlja tudi Varuh človekovih pravic. »Če želimo uspešno okrevanje družbe po pandemiji, moramo poskrbeti, da so pravice žensk vedno spoštovane,« ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga praznujemo 8. marca, poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

»Enkrat za vselej je treba opraviti z zgodovinsko ukoreninjenimi idejami o tem, da je v pravice žensk dopustno posegati,« poudarja varuh. »Za zmanjševanje neenakosti na podlagi spola so seveda potrebni številni sistemski ukrepi, eden izmed pomembnih pa je preprečevanje poseganja v spolno avtonomijo žensk,« še dodaja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

»Spolno nadlegovanje in nasilje sta še vedno prisotna v našem vsakdanu. V zadnjih letih smo priča mnogim zgodbam, ki to potrjujejo. Še več nasilja pa ostaja skritega pred očmi javnosti,« pravi varuh Peter Svetina.

Zato ob svetovnem dnevu žensk varuh ponovno apelira na odločevalce, da zaščitijo integriteto žensk in kaznivo dejanje posilstva redefinirajo skladno z mednarodnimi standardi vključno z Istanbulsko konvencijo. K temu je vrsto držav, tudi Slovenijo, pozval Odbor Združenih narodov, ki nadzira izvajanje Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW).

»Uveljavitev modela afirmativnega soglasja bi omogočil odmik od ideje, da je sočlovek vedno in vsakomur na voljo za aktivnosti spolne narave, razen, če temu izrecno nasprotuje. Uveljavitev tega  modela bi sporočila, da v Sloveniji spoštujemo nedotakljivost telesa, da spoštujemo človeka in da ga varujemo pred vsemi zlorabami, družbi pa bi dala jasen signal, da poseganje v integriteto osebe ni dopustno v nobenem primeru,« poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

»Z redefinicijo kaznivega dejanja posilstva, ki mora jasno sporočati, da so spolna dejanja dovoljena le, če vanje privolijo vsi vpleteni, kot družba delamo prve korake za zmanjševanje nasilja nad ženskami. Da bi ga zajezili, pa je nujno naslavljanje neenakosti, opolnomočanje žensk in deklet, pa tudi izobraževanje moških in fantov o nedopustnosti spolnega ali drugačnega nasilja. Ključno za preprečevanje in naslavljanje nasilja je tudi podpora žrtvam v postopkih, stalno usposabljanje zaposlenih v pristojnih organih, ki se srečujejo z nasiljem ter jasno sporočilo vsem, da je nasilje nesprejemljivo,« ob tem dodaja varuh.

»Samo družba, v kateri je zavedanje o enakosti spolov na visoki ravni, lahko zmanjša eno najbolj pogostih kršitev pravic, nasilja nad ženskami,« ob svetovnem dnevu ženk znova poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina. 

Natisni: