Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

ENOC poziva vlade k enakim možnostim izobraževanja za vse otroke

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) se pridružuje stališču, ki so ga sprejele članice Evropske mreže varuhov otrokovih pravic (ENOC) na 20. konferenci z naslovom Vsem otrokom enake možnosti v izobraževanju, ki je med 19. In 20. septembrom potekala v glavnem mestu Litve Vilni. V imenu Varuha je stališče mreže podprl namestnik varuhinje Tone Dolčič, ki je na konferenci predstavil tudi projekt Varuha Zagovornik – glas otroka. ENOC si med drugim posebej prizadeva za razvoj vseh oblik zagovorništva in pritožbenih sistemov, namenjenih otrokom in mladostnikom, tako v ustanovah in šolah, vključno z dostopom otrok do sodišč.

V izjavi mreže o enakih možnostih za vse otroke v izobraževanju so člani že v uvodu pozvali vlade, Evropsko komisijo in Svet Evrope, naj spodbujajo enake možnosti izobraževanja in sprejmejo vse ustrezne ukrepe.

Nadalje ugotavljajo, da so neenakosti v izobraževanju v Evropi še vedno nesprejemljivo visoke in so se od začetka gospodarske krize v letu 2007 v številnih državah še povečale, kljub nekaterim ukrepom evropskih ustanov in držav.

Neenake možnosti izobraževanja, s katerimi se srečujejo otroci z nizkim socialno-ekonomskim statusom, otroci, ki pripadajo etničnim manjšinam, otroci s posebnimi potrebami ali posebnimi izobraževalnimi potrebami in otroci v posebnih okoliščinah (otroci na poti, otroci pod skrbništvom države, otroci, ki živijo in/ali delajo na ulici, otroci, ki kršijo zakon, romski otroci), kršijo otrokovo pravico do izobraževanja po 28. in 29. členu Konvencije o otrokovih pravicah o pravici do izobraževanja in tudi spodkopavajo temeljne stebre konvencije.

Neenake možnosti izobraževanja nasprotujejo načelu nediskriminacije (2. člen).  Zato veliko otrok ostaja brez pravice do osebnega razvoja (6. člen) in pravice, da v polnosti sodeluje v družbi (12. člen). Če si države ne prizadevajo dovolj za boj proti neenakosti, to pomeni, da ne uporabljajo načela največje koristi otroka (3. člen). Upoštevanje največje otrokove koristi pri vseh odločitvah, ki jih vlade sprejmejo o izobraževanju, zagotavlja, da ima vsak otrok dostop do vseh razvojnih in življenjskih priložnosti. To bi morala biti začetna točka vsakega državnega izobraževalnega sistema, so v izjavi med drugim še izpostavile članice ENOC-a, med katerimi je od leta 2003 tudi Varuh človekovih pravic RS.  

Celotno izjavo lahko preberete tukaj.

ENOC združuje neodvisne varuhe otrokovih pravic, ki delujejo v evropskih državah za spodbujanje temeljnih pravic otrok. Prizadeva si za uveljavljanje Konvencije o otrokovih pravicah in v ta namen podpira prizadevanja za oblikovanje politik, zakonodaj in praks, ki bodo zasledovale uveljavljanje načela otrokovih koristi, kot glavnega vodila vseh dejavnosti in ukrepov institucij in ustanov. Člani ENOC-a si z izmenjavo izkušenj, spoznaj in različnih pristopov pri uveljavljanju otrokovih pravic bogatijo nabor pozitivnih praks in izkušenj iz posameznih držav ter na ta način prispevajo k hitrejšemu pretoku informacij in tako h kakovostnejšemu uveljavljanju konvencije o otrokovih pravicah. Zavzema se za učinkovitejšo koordinacijo med vladami evropskih držav ter med različnimi resorji znotraj posamičnih vlad v prid uveljavljanju otrokovih pravic. Pomembna naloga ENOC-a pa je tudi spodbujanje ozaveščanja različnih javnosti o otrokovih pravicah, tudi otrok in mladostnikov.

 

Natisni: