Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja osrednjo pozornost tokrat namenila otrokom in uresničevanju pravic osebam s posebnimi potrebami

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je danes, 18. 3. 2014, skupaj z namestniki Tonetom Dolčičem, Ivanom Šelihom in Jernejem Rovškom na novinarski konferenci v prostorih Varuha osrednjo pozornost namenila nekaterim aktualnim primerom varovanja pravic otrok, ob bližajočem se dnevu Downovega sindroma in dnevu avtizma opozorila na neuresničevanje pravic oseb s posebnimi potrebami. Govorila je še o primeru z radonom kontaminiranega vrtca v Črnem vrhu nad Idrijo, seznanila novinarke, da je včeraj apelirala na ministra Čuferja, da pravično obdavči nekatera obremenjena zemljišča in naznanila, da pri Varuhu pripravljamo prostore, posebej prijazne otrokom.

Ob epilogu nedavnega odvzema otrok je opozorila, da bi se večini očitkov prvostopenjski in drugostopenjski odločbi izognili, če bi bila sprejeta ureditev, ki jo je predvidel na referendumu zavrnjeni Družinski zakonik. Le-ta je sledil varuhovim predlogom in priporočilom, naj se jasno razmeji pristojnost CSD-jev in sodišč in naj bodo CSD-ji pooblaščeni le za nujne ukrepe, ki so tudi časovno kratkotrajni, vsi kasnejši postopki pa naj potekajo pred sodiščem, ki lahko zagotovi vsem prizadetim enak položaj v postopku. Varuh bo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlagal (MDDSZEM), naj pospeši pripravo nove zakonodaje z obravnavnega področja (ministrstvo sicer načrtuje nov družinski zakonik v jeseni 2014).

Več o tem lahko preberete s klikom na to povezavo ali poslušate v posnetku.

Zvočni posnetek novinarske konference (MP3).


Varuhinja je komentirala tudi primer piskanja ključkov v celjski osnovni šoli. Ukrep smo pri Varuhu takoj ocenili kot neprimeren, saj otroci ne smejo nositi bremen svojih staršev. Ministrstvo je v tem primeru ukrepalo hitro, kar je varuhinja pohvalila, izrazila pa je začudenje, da je bil tak sistem v veljavi toliko let in ni nihče začutil, da bi bile s tem kršene pravice otrok.
Inšpektorat je sicer ugotovil, da ni bilo večjih kršitev, vendar stališče Varuha ostaja enako. Otroci ne smejo biti obremenjeni za tegobe svojih staršev. Varuhinja pričakuje, da bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlagalo šolam tak sistem izterjave dolžnikov za prehrano, ki ne bo posegal v dostojanstvo in pravice otrok.

Varuhinja je ob bližajočem se dnevu Downovega sindroma (21.3.) in dnevu avtizma (2. 4.) predstavila ugotovitve Varuha, da stanje na področju pravic oseb s posebnimi potrebami ne spreminja zadovoljivo oziroma dovolj hitro in da je uresničevanje njihovih pravic ob pomanjkanju sredstev včasih še bolj oteženo kot sicer v časih blagostanja.
Varuh človekovih pravic RS (Varuh) že leta ugotavlja, da se otrokom s posebnimi potrebami kršijo nekatere pravice:
•    pravica do optimalnega usposabljanja in izobraževanja,
•    pravica do najvišje ravni zdravstvenih standardov in storitev  oziroma zdravstvene rehabilitacije,
•    pravica do enakega (nediskriminatornega) obravnavanja in
•    posamezne pravice, ki izhajajo iz predpisov, saj se v nekaterih primerih veljavni predpisi razlagajo v škodo prizadetih otrok.

Varuhinja se je nedavno srečala tudi s predstavniki društva AS, ki so jo seznanili s težavami pri uresničevanjun pravic odraslih oseb z Aspergerjevim sindromom.

Varuhinja je s sodelavci v petek, 14. 3. 2014, obiskala mlajše invalide v Domu starejših občanov Bežigrad v Ljubljani in se seznanila z razmerami, v katerih živijo. Ob tem je poudarila pomen osebne asistence in opozorila, da bi veljalo, da zakon, ki je že pripravljen, zaživi. Poudarila pa je tudi, da bi veljalo razmisliti, ali osebno asistenco uveljavljati tudi pri drugih osebah s posebnimi potrebami, ne le invalidih.

Varuhinja je še opozorila, da se bo glede zastoja gradnje OŠ Ljudevita Pivka pogovorila z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernejem, Pikalom, ki ga namerava kmalu znova povabiti na pogovor. Jasno pa je izpostavila, da odločitve o uresničevanju pravic ljudi s posebnimi potrebami bi smele biti prepuščene nareku kapitala in možnostim lokalnih skupnosti, pač pa bi morala zanje v največji meri poskrbeti država.

V primeru vrtcev in šol, kjer so zaznali povečano vsebnost radona varuhinja opozarja, da je predvsem v skrbi za zaščito otrok, enako tudi zaposlenih, potreben resen in odgovoren pristop k takojšnji sanaciji šole. Upoštevaje dejstvo, da gre lahko za že dolgotrajno izpostavljenost povečani koncentraciji radona, je torej nujna čim prejšnja sanacija, kot tudi aktiven pristop Ministrstva za zdravje. Na Vlado RS pa naslavlja zahtevo, da poskrbi za takojšen usklajen medresorski pristop (MIZŠ, MZ..) k reševanju problematike na sistemski ravni. Pri tem je treba imeti v vidu zlasti zdravje otrok in zaposlenih.

Varuhinja je še napovedala, da bomo pri Varuhu otroke lahko kmalu sprejemali v posebej zanje urejenih prostorih v prvem nadstropju iste hiše, kjer je sedež Varuha (Dunajska 56). Tam bo tudi varna točka za otroke, je dodala, saj je pomembno, da imajo otroci tudi pri Varuhu zatočišče.
Na ta način se pri Varuhu odzivamo na želje po samostojnem Varuhu, za katerega pa v trenutnih časih ni sredstev. Varuhinja upa, da bo vsaj enako, če še bolj okrepljeno delo ekipe pri Varuhu na področju varovanja pravic otrok zmanjšalo marsikatero krivico. Namestnik varuhinje Tone Dolčič, ki med drugim skrbi za pravice otrok, je spomnil, da je odločitev o samostojnem varuhu pravic otrok politična in zagotovil, da si bomo pri Varuhu človekovih pravic še naprej prizadevali za izvajanje vseh tistih nalog, ki jih ima varuh otrokovih pravic.

Navzoče predstavnike sedme sile je varuhinja še seznanila, da je včeraj, 17. 3. 2014, obiskala ministra za finance Uroša Čuferja in ga opozorila, da bi bilo treba urediti obdavčenje primerov, ko je posamezniku omejena lastninska pravica iz razlogov, ki niso na njegovi strani in nanje nima vpliva, kot je v primerih nelegalnih romskih naselij na zasebnih zemljiščih.

Natisni: