Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh in posebni poročevalec ZN za človekove pravice in okolje: »Za Slovenijo na področju izvajanja zakonov in politik veliki izzivi.«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je včeraj, 9. 3. 2023, prek video povezave prvič o problematiki varovanja okolja nagovoril Svet Združenih narodov za človekove pravice (Svet) v Ženevi. Pred video nagovorom je udeleženkam in udeležencem Sveta posredoval tudi svojo pisno izjavo. Na 52. rednem zasedanju Sveta so namreč obravnavali tudi Poročilo posebnega poročevalca Združenih narodov za človekove pravice in okolje Davida R. Boyda o njegovem obisku v Sloveniji, oktobra 2022. Takrat ga je sprejel tudi varuh Svetina in ga seznanil z ugotovitvami institucije Varuha človekovih pravic RS (Varuh) na področju varovanja okolja in prostora. Obžaloval je, da je Ministrstvo za okolje (MOP) in prostor že leta med ministrstvi z največjim številom kršitev.

V video nagovoru udeleženkam in udeležencem 52. rednega zasedanja Sveta je varuh Svetina izpostavil, da je področje človekovih pravic in okolja izredno pomembno za prihodnje generacije, ne le za našo. Njegov nastop na zasedanju  pa je še dodatna podpora institucije slovenskega Varuha poročilu posebnega poročevalca Združenih narodov za človekove pravice in okolje in ob mnogih, še dodatno opozorilo odgovornim na nujnost ukrepanja. »Vlado in druge pristojne organe pozivam, da podana priporočila čim prej uresničijo in predstavijo tudi konkretno časovnico,« je poudaril varuh Svetina. Izpostavil je tudi aktualne izzive, na katere Varuh opozarja že leta, vendar večinoma brez pravega učinka. V svoji pisni izjavi je varuh Svetina predstavil najaktualnejše obravnavane zadeve oziroma priporočila s področja okolja. »Vsi skupaj se moramo zavedati, da je implementacija priporočil posebnega poročevalca in Varuha na področju okolja nujna, čeprav pogosto učinki niso takoj vidni ali pa so potrebne tudi nekatere spremembe, ki na prvi pogled niso priljubljene,« je še izpostavil varuh.

Dejal je, da se Varuh popolnoma strinja z ugotovitvijo posebnega poročevalca, da je izvajanje zakonov in politik področje, kjer se Slovenija sooča z velikimi izzivi. »Eden Varuhovih glavnih očitkov je, da je ravnanje pripravljavcev predpisov s področja okolja in prostora vse prevečkrat v neskladju s pravico javnosti do sodelovanja pri sprejemanju predpisov. Pristojne že leta pozivamo k sprejetju predpisov, ki bodo osmislili novo ustavno pravico – pravico do vode, sprejeto leta 2016. Slovenijo pozivamo tudi k ratifikaciji Izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Že približno deset let Varuh poziva in priporoča, naj vlada sprejme nujne ukrepe za zagotovitev dostopa do pitne vode in sanitarij, priključkov na elektriko in ureditev vseh romskih naselij. Enako pomembno vprašanje je pomanjkanje dejavnosti na področju sanacije v več degradiranih območjih v Sloveniji. Cilj bi moral biti, da nikogar ne pustimo zadaj, kar poudarja tudi Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030. Država mora z vso resnostjo obravnavati podnebno krizo kot prednostno nalogo na vseh ravneh,« je še poudaril varuh človekovih pravic.

Instituciji Varuha človekovih pravic aktivno sodelovanje na zasedanju Sveta omogoča januarja 2021 pridobljena akreditacija nacionalne institucije za človekove pravice s statusom A po Pariških načelih. V okviru Združenih narodov je Varuh že sodeloval tudi s svojimi alternativnimi poročili in nastopi v okviru mednarodnih pogodbenih odborov Združenih narodov za človekove pravice in 3. cikla Univerzalnega periodičnega pregleda.

Pisna izjava Varuha (v slovenskem jeziku)

Pisna izjava Varuha (v angleškem jeziku)

Video izjava varuha človekovih pravic Petra Svetine (v angleškem jeziku)

Sporočilo za javnost Varuha po srečanju s posebnim poročevalcem ob njegovem obisku v Sloveniji, oktobra 2022 (v slovenskem jeziku)

Natisni: