Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Otrok v družinskem sporu

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Središče ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije in Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani smo pripravili posvet Otrok v družinskem sporu.

Posvet je potekal 14. maja 2015, od 9. do 17. ure, v Rdeči dvorani Pravne fakultetete v Ljubljani (Poljanski nasip 2, Ljubljana).

Na posvetu smo želeli v sodelovanju s predstavniki strokovne javnosti, civilne družbe in pristojnih državnih organov ugotoviti in oceniti, kako bi lahko izboljšali položaj otrok, ko se znajdejo v družinskem sporu kot njegov najšibkejši člen. Osvetliti smo želeli različne faze družinskega spora, v katerem so otroci prepogosto le sredstvo za dosego ciljev enega od staršev, njihov glas pa je le redko slišan, še redkeje pa upoštevan.

Želeli smo spoznati tudi primere dobre prakse in na tej podlagi oblikovati predloge, ki jih bo Varuh človekovih pravic RS v sodelovanju s Središčem ZIPOM poskušal uveljaviti v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi oziroma organi in organizacijami ter s podporo nevladnih organizacij in civilne družbe.

K sodelovanju na posvetu smo povabili predstavnike staršev, nevladnih organizacij, centrov za socialno delo, sodišč, mediatorjev, zagovornikov otrok, izvedencev, odvetnikov in drugih strokovnjakov, ki delujejo na zelo različnih področjih uresničevanja otrokovih pravic. Predstavnica Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti na je seznanila z načrtovanimi aktivnostmi pri dejanski uresničitvi otrokovih pravic na obravnavanih področjih.

Ugotovitve in priporočila udeležencev posveta

NOVICA: Posvet Otrok v družinskem sporu z izzivi za ureditev odprtih vprašanj

_____________________________________________________


Z vprašanji, kako zagotoviti otrokom prijazno pravosodje, se zelo intenzivno ukvarja Svet Evrope. Odbor ministrov Sveta Evrope je sprejel Smernice za otrokom prijazno pravosodje. Smernice so prevedene, do njih lahko dostopite tukaj.

Temu vprašanju vse večjo pozornost posveča tudi Evropska unija. Pripravila je raziskavo Child-friendly justice, katere povzetek najdete tukaj.

Prepričani smo, da sta oba dokumenta lahko tudi vnaprej v oporo pri razmišljanju o rešitvah vprašanj, ki smo jih izpostavili na posvetu Otrok v družinskem sporu.

_______________________________________________________

Video začetka posveta in nagovore prodekana Pravne fakultete dr. Grega Strabana, predsednika DS Mitje Brvarja in varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer si lahko ogledate na spletnih straneh Državnega sveta.

 

Tam je tudi nekaj foto utrinkov posveta.

V nadaljevanju so prispevki govorcev, vpeti s povezavami v program.

P  R  O  G  R  A  M

Otrok v družinskem sporu

Rdeča dvorana, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Četrtek, 14. 5. 2015

8.00 – 8.45    Registracija udeležencev

9.00           Pozdravni govori:

                   Dr. Grega Strban, prodekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
                   Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
                   Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic
                   Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije

9.15            Predstava »Stiska mladega Filipa«, mladinska amaterska gledališka skupina

9.45           1. sklop

9.45            Ludvik Poljanec, pooblaščenec skupine očetov
9.55            Boštjan Verstovšek, odvetnik
10.05          Valerija Stušek, Odvetniška pisarna Stušek, d. o. o.:
                   Odvetniški vidik otrok v družinskih sporih (pdf)
                  

10.30          Odmor

11.00          2. sklop

11.00          Mag. Darja Kuzmanič Korva, Skupnost centrov za socialno delo
                   CSD in Zaščita otrokovih koristi v družinskih sporih (pdf)
11.10          Mag. Martina Jenkole, projekt Zagovornik – glas otroka:
                   Zagovornik kot glas otroka
11.20          Mag. Meta Pristavec, Okrožno sodišče Kranj:
                   Večplastnost dodelitve mladoletnih otrok (pdf) 
11.30          Irena Kosovel, družinska mediatorka:
                   Družinska mediacija in zaščita otrokovih pravic (pdf) 
11.40          Bojana Moškrič, Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo:
                   Kjer se prepirata dva ... otrok trpi (Otrok v izvedenskem postopku) - povzetek (pdf)
                   PPT predstavitev (pdf)                   
11.50          Lan Vošnjak, Varuh človekovih pravic:
                   Varstvo in vzgoja otrok - vpogled v vzorec odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani (pdf)

12.30        Odmor za kosilo

13.45        3. sklop

13.45         Neža Miklič, Generalna policijska uprava:
                  Razveza kot rizični faktor za nasilje (pdf)
13.55         Mirjam Kline, Okrožno državno tožilstvo:
                  Tožilski pogled na problematiko neplačevanja preživnin in odvzema mladoletne osebe (pdf)
14:05         Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo:
                  Izkušnje Društva za nenasilno komunikacijo pri delu z otroki in njihovimi (pdf)                         
                  starši ob razvezah zaradi nasilja
14.15         Dr. Andreja Poljanec, Študijsko-raziskovalni center za družino:
                  Ločitev je za otroka vedno čustveni napor (pdf)

14.45        Razprava

15.45        Sklepne ugotovitve, odzivi in predlogi

                  Irma Kirin, Okrožno sodišče v Ljubljani, vodja Oddelka za družinsko sodstvo
                  Mag. Ružica Boškić, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake  možnosti,
                  generalna direktorica Direktorata za družino
                  Tone Dolčič, namestnik varuhinje človekovih pravic: Zaključek posveta


Dogodek javnega značaja je povezoval in vodil namestnik varuhinje Tone Dolčič.

Natisni: