Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Načeli pravičnosti in dobrega upravljanja

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani ob dnevu človekovih pravic pripravil okroglo mizo z naslovom

Kako razumemo načelo pravičnosti in dobrega upravljanja?

Pogovor je potekal v četrtek, 8. decembra 2016, ob 10. uri,  na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, vijolična predavalnica, Poljanski nasip 2.

Varuh človekovih pravic RS neodvisno in samostojno obravnava zatrjevanja posameznic in posameznikov, da so jim bile kršene temeljne človekove pravice in svoboščine. Pri svojem delu se ravna po določilih ustave in mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, lahko pa se pri svojih intervencijah sklicuje tudi na načela pravičnosti in dobrega upravljanja. (3. člen Zakona o varuhu človekovih pravic).

Razumevanje in uporaba obeh načel pri vrednotenju in presoji ustreznosti dejanj, postopkov in odločitev državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil ni vselej enostavno.

Pretirano sklicevanje na obe načeli bi nas lahko zaneslo v arbitrarnost presojanja, zato je težko določiti mejo, kdaj in kako načeli uporabljati. Kako ju upoštevati, ne da bi posegli v osnovno načelo pravne države, da njeni organi odločajo v skladu z ustavo in zakonodajo, ki pa ne morejo nikoli predvideti vseh življenjskih situacij.

Uvodna razmišljanja so predstavili:

  • ddr. Klemen Jaklič, Univerza Harvard, ZDA
  • dr. Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut
  • akad. prof. dr. Jože Krašovec, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
  • dr. Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
  • akad. prof. dr. Marijan Pavčnik, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
  • dr. Igor Pribac, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Okroglo mizo je vodila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Slogan dneva človekovih pravic v letu 2016 je bil Poskrbi za pravice sočloveka – zdaj!

Poslanica varuhinje človekovih pravic 2016

 

Poročanje medijev o dogodku:

Natisni: