Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Brezplačen bilten »Varuh - kako zavarovati svoje pravice«

Poleg reševanja konkretnih pobud je naloga Varuha človekovih pravic tudi zmanjševanje potencialnih kršitev z ozaveščanjem, izobraževanjem in informiranjem ljudi o njihovih pravicah in načinih za odpravljanje krivic. V ta namen je let 2003 nastala nova publikacija varuha - brezplačen bilten - "Varuh - kako zavarovati svoje pravice".

Glavni cilj biltena je izobraziti ljudi o njihovih pravicah, jim pokazati poti za iskanje pomoči in popravljanje krivic ter tako pripomoči k zmanjševanju kršitev. Prva številka je izšla 10. decembra 2003 na Dan človekovih pravic. Bilten bo izhajal trikrat letno.

Z njim je Varuh želel doseči predvsem t. i. informacijsko revne segmente družbe, katerim se informacije, ki jih najdemo v množičnih medijih, izmuznejo, ter jih tako poučiti o njihovih pravicah in jim pokazati, kako si lahko pomagajo sami. Bilten je bil na voljo v upravnih enotah, bolnišnicah, ambulantah, knjižnicah, zavodih za zaposlovanje, študentskih in dijaških domovih, fakultetah, domovih za ostarele, nevladnih organizacijah, centrih za socialno delo, zaporih, policijskih postajah ipd.

 

Natisni: