Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Družbene dejavnosti


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je navajal, da so bile kršene njegove pravice, in sicer pri opravljanju preizkusa...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo matere samohranilke, ki je zatrjevala, da občuti krivico zaradi visokega zneska plačila vrtca...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval nekaj pritožb učencev in dijakov, ki so se udeležili tekmovanj iz znanja, ki jih je organizirala...

, ustvaril/-a VČP

Varuh je obravnaval pobudo v zvezi zatrjevanimi kršitvami človekovih pravic oziroma nepravilnostmi ter nespoštovanjem predpisov s strani predstavnikov...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel vprašanje staršev, kako je s pravicami otroka po vrnitvi v šolo po bolezni, zaradi katere je manjkal od...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) v zvezi z vračilom štipendije. Prejel je namreč obvestilo Javnega sklada RS za razvoj...

, ustvaril/-a VČP

Učiteljice prvih razredov osnovne šole so na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) naslovile vprašanje, ali smejo staršem bodočih prvošolčkov skupaj z...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je s prošnjo za pomoč obrnil študent, ki je zatrjeval, da mu je kršena pravica do nadaljnjega izobraževanja,...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil gluhi študent, ki bi mu morala fakulteta omogočiti spremljanje predavanj in vaj s tolmačem....

, ustvaril/-a VČP

Učitelj in mentor učencem za Cankarjevo priznanje nas je opozoril na določbo 11. člena Pravilnika o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje,...