Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost

Varuh je bil pred časom opozorjen, da na nogometnih tekmah v uvodnem protokolu nogometaše pogosto spremljajo otroci, ki so oblečeni neprimerno...

Več


Varuhu je pobudo za postavitev zagovornika dvema dečkoma poslal CSD konec leta 2014. CSD je v pobudi navedel, da dečka, stara 10 in 11 let živita z...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v obravnavo prejel pobudo v zvezi z izdajanjem položnic za plačilo prehrane v šolah. Po navedbah pobudnice...

Več

Varuh je ponovno obravnaval problem pojavljanja ušivosti pri učencih. Te nadloge v nekaterih šolah nikakor ne morejo izkoreniniti. Ravnatelj, ki nas...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na lastno pobudo obravnaval problematiko močno povečanih koncentracij radona v prostorih Osnovne šole Črni vrh,...

Več

Na Varuha se je po elektronski pošti obrnila 13 letna deklica in napisala, da se je znašla v veliki stiski, ker se starša razhajata. Strokovna delavka...

Več

Varuh je obravnaval vprašanje matere učenca osnovne šole, ki je zatrjevala, da bodo v šoli, ki jo sin obiskuje, dosežke pri nacionalnem preverjanju...

Več

Varuhu je pisal učenec osmega razreda osnovne šole. Napisal je, da je občutljiv za krivice, ki se tudi v šoli večkrat dogajajo. Navajal je, da pozna...

Več
Povzetek:

Varuh je prejel nekaj vprašanj v zvezi s primerom vrstniškega nasilja nad 10-letnikom na osnovni šoli v Desklah. Meni, da je incident, ki se je zgodil...

Več

Varuh je prejel prošnjo za posredovanje na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Predstavnik staršev v svetu Centra za usposabljanje,...

Več