Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnila dijakinja dva meseca pred svojim 18. rojstnim dnevom. Njeno otroštvo je bilo polno tragičnih izkušenj, zaradi katerih je bila...

, ustvaril/-a VČP

Oče osemletne deklice, ki je po razvezi staršev živela v rejniški družini, je zaprosil za posredovanje Varuha človekovih pravic RS (Varuh), ker naj...

, ustvaril/-a VČP

Občina nam je konec decembra 2008 v vednost poslala dopis, ki ga je naslovila na ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), za...

, ustvaril/-a VČP

Prizadeti je v pobudi zatrjeval, da sta mu kršeni pravici do uveljavitve otroškega dodatka in do združitve družine. Navedel je, da je slovenski...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je pritožila zaradi neaktivnosti centra za socialno delo (CSD) in policije. Pobudnica je menila, da je njen mladoletni sin v času, ko je...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik, oče mladoletnega otroka, je v juniju 2009 zaprosil za Varuhovo posredovanje, ker je center za socialno delo (CSD) odklanjal izvajanje stikov...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je med drugim navedla, da je jeseni 2005 vložila novo vlogo za priznanje otroškega dodatka in v njej navedla tudi novo številko...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je mati dveh otrok, ki sta bila z začasno odredbo zaupana očetu, z njo pa so bili določeni pogosti stiki. Pobudnica trdi, da oče nad...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je mati šestletne deklice. Starši so se razšli, nekdanji partner naj bi njuno hčerko odpeljal proti volji otroka. Namesto da bi deklico...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik navaja, da je center za socialno delo (CSD) v letu 2001 z odločbo brez njegovega soglasja spremenil priimek njegove hčerke. Odločba CSD ni...