Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za psihiatrijo (OPsih UKC), je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) opozoril, da so na okrožnem sodišču...

, ustvaril/-a VČP

Okrajno sodišče v Murski Soboti je v obrazložitvi sklepa opr. št. Pr 1/2009 z dne 25. 8. 2009 navedlo, da je bila odločitev o namestitvi osebe v tej...

, ustvaril/-a VČP

Pripornika, ki sta bila v postopku za uporabo varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu na podlagi...