Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zamuda pri delu sodišča zaradi napačne razlage zakona

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za psihiatrijo (OPsih UKC), je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) opozoril, da so na okrožnem sodišču v Mariboru zaradi napačne interpretacije zakonov nepotrebni zapleti in odlašanja v zdravljenju oziroma rehabilitaciji pacienta, ki se mu izvršuje varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. V enem od takšnih primerov je namreč OPsih UKC okrožno sodišče v Mariboru obvestil, da ni več potrebe po izvrševanju tega ukrepa. Okrožno sodišče v Mariboru pa o tem obvestilu ni odločilo, temveč ga je s sklepom (opr. št. K 42/2009) odstopilo v reševanje okrajnemu sodišču v Mariboru, ki naj bi bilo pristojno za odločanje v tej zadevi na podlagi Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr).

Med Varuhovo poizvedbo pri okrožnem sodišču v Mariboru nas je OPsih UKC obvestil, da je višje sodišče v Mariboru v sporu o pristojnosti odločilo, da je za odločanje glede predlagane spremembe izrečenega varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu stvarno pristojno okrožno sodišče, in ne okrajno sodišče v Mariboru. Okrožno sodišče v Mariboru nas je zatem obvestilo, da je pristopilo k obravnavi obvestila predlagatelja. Takoj je postavilo izvedenca, ki bo podal mnenje o tem, ali pacient še potrebuje obvezno psihiatrično zdravljenje na oddelku in ali bi bil še vedno nevaren za okolico, če bi se zdravil na prostosti.

Nadaljnje Varuhovo posredovanje tako ni bilo več potrebno. Ob obravnavi pobude, ki smo jo ocenili kot utemeljeno, ni bilo mogoče spregledati, da se je odločitev v tej zadevi zaradi očitno napačne razlage ZDZdr zavlekla za več mesecev. Okrožno sodišče v Mariboru bi namreč moralo po sporočilu OPsih UKC o nepotrebnosti izvrševanja izrečenega varnostnega ukrepa (kar mora zdravstveni zavod skladno s 154. členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij sporočiti sodišču) odločiti takoj skladno z določili Kazenskega zakonika. 2.3-24/2009

 

Natisni: