Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sprejem v socialnovarstveni zavod brez potrebnega mnenja

Okrajno sodišče v Murski Soboti je v obrazložitvi sklepa opr. št. Pr 1/2009 z dne 25. 8. 2009 navedlo, da je bila odločitev o namestitvi osebe v tej zadevi v dom Lukavci sprejeta na podlagi drugega odstavka 48. člena Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr). Primernost sprejema v varovani oddelek zavoda naj bi izhajala iz mnenja izvedenca, zato je po stališču sodišča dodatno mnenje socialnovarstvenega zavoda nepotrebno. S tem pa ni soglašal dom Lukavci in je zato prosil za posredovanje Varuha človekovih pravic RS (Varuh).

ZDZdr v 75. členu določa, kdo lahko predlaga sprejem osebe v socialnovarstveni zavod. V tretjem odstavku istega člena pa določa obvezo predlagatelja, da priloži mnenje socialnovarstvenega zavoda o izpolnjevanju pogojev za sprejem, razen če je postopek začet na predlog socialnovarstvenega zavoda. Mnenje zavoda je pri odločanju o namestitvi nedvomno potrebno, saj sodišču daje potrebne podatke, ali je konkretni socialnovarstveni zavod sploh primerna oblika institucionalnega varstva za določeno osebo. Odgovoriti mora tudi na vprašanje, ali ima zavod na varovanem oddelku proste zmogljivosti in (kadrovske) zmožnosti za obravnavo. Brez teh podatkov bi lahko sodišče posameznika namestilo tudi v zavod, ki te osebe niti prostorsko niti kadrovsko ne more sprejeti. V tem primeru je dom Lukavci opozarjal, da so v ta zavod nameščene le osebe z motnjo v duševnem razvoju in z diagnozo demence. Ker zavod nima enote za duševno bolne osebe, oseba s takšnimi duševnimi težavami, kot jih je imela prizadeta oseba v tem primeru, v ta zavod po njihovem mnenju ne spada.

V opisanem primeru je predlagatelj, to je center za socialno delo Murska Sobota, predlagal namestitev osebe v psihiatrično bolnišnico, zato mnenja socialnovarstvenega zavoda svojemu predlogu ni priložil. Sodišče je po pridobitvi izvedenskega mnenja postopek nadaljevalo kot postopek za sprejem v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve. Zato smo menili, da bi bilo pravilno, da bi sodišče v primeru odločanja po drugem odstavku 48. člena ZDZdr (mimo predloga) na podlagi 79. člena ZDZdr pred odločitvijo tudi samo pridobilo mnenje socialnovarstvenega zavoda, v katerega naj bi bila oseba sprejeta oziroma premeščena. Morda je tudi zakonodajalec z določbo 79. člena ZDZdr predvideval ravno podobne primere.

Sodišče nas je seznanilo, da je višje sodišče v Mariboru pritožbi doma Lukavci v tej zadevi ugodilo in izpodbijani sklep okrajnega sodišča v Murski Soboti razveljavilo. Iz obrazložitve pritožbenega sodišča izhaja potrditev Varuhovega mnenja, da mora prvostopenjsko sodišče pred odločitvijo pridobiti tudi mnenje socialnovarstvenega zavoda, in sicer zato, da bo lahko izbralo tisti zavod, ki bo takšni osebi lahko nudil ustrezno strokovno pomoč. V ponovljenem postopku je sodišče upoštevalo željo prizadete osebe in odločilo, da se ga sprejme na oddelek pod posebnim nadzorom v psihiatrično bolnišnico Ormož za šest mesecev. Varuh je tako pobudo doma Lukavci ocenil za utemeljeno. 2.3-17/2009

Natisni: