Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) je pobudnici zavrnil zahtevek za priznanje pravice do varstvenega dodatka. Zoper...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica, 80-letna slovenska državljanka, je po hrvaških predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v Republiki Hrvaški uveljavila pravico...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je bil invalidsko upokojen leta 1998, ker je postal popolnoma pridobitno nesposoben zaradi duševne bolezni. Drugih pravic iz invalidskega...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zaradi zdravstvenih težav ostala brez zaposlitve. Bila je v hudi finančni in...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala, da varstveno-delovni center Tončke Hočevar (VDC) od njene hčerke...

Več
, ustvaril/-a VČP

Ob obisku ene izmed psihiatričnih bolnišnic smo naleteli na sklep Okrajnega sodišča na Ptuju, s katerim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil mlajši pobudnik v stiski. V svojem kratkem pismu je navedel številne zdravstvene težave in...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na dežurni telefon Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je poklicala občanka in opozorila na nevzdržno stanje brezdomca, ki naj bi že dva meseca...

Več
, ustvaril/-a VČP

Ob obisku ene izmed psihiatričnih bolnišnic smo se srečali tudi s sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju, s katerim je bil izrečen varnostni ukrep...

Več

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic (Varuh) obrnila zaradi domnevno napačnega oziroma nepotrebnega večletnega zdravljenja pri psihiatru....

Več