Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Vročanje drugostopenjskih odločb


Na Varuha se je obrnila pobudnica po tem, ko je že deset mesecev čakala na odločitev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) o njeni pritožbi zoper odločbo o denarni socialni pomoči. Pobudnico smo prosili, da nam sporoči, kdaj točno je vložila pritožbo. Ko se je s tem v zvezi zglasila na centru za socialno delo, pa je slednji ugotovil, da je bila odločba ministrstva že izdana in poslana na center za socialno delo, ki pa ji jo je pozabil vročiti.

Varuh je obravnaval več primerov, kjer je center za socialno delo pozabil vročiti stranki odločbo, ki jo je izdal v zadevi uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ali odločbo, s katero je ministrstvo odločilo o pritožbi. Glede na veliko število izdanih odločb, ki jih vročajo strankam centri za socialno delo, smo se obrnili na MDDSZ z mnenjem, da bi zmanjšanje števila tovrstnih napak lahko dosegli, če bi se odprema odločb označila tudi v informacijskem sistemu ISCSD2 oziroma, da bi informacijski sistem sam opozoril, če je bila odločba izdana, ne pa tudi odpremljena/vročena stranki.

MDDSZ je naš predlog preučilo in ugotovilo, da sistemska kontrola vročanja odločb trenutno ni možna, ker imajo centri za socialno delo različne dokumentacijske sisteme, ki jih ni mogoče povezati z ISCSD2. Za prihodnost pa se pričakuje poenotenje sistemov in takrat bo možno povezati tudi podatke med sistemi. Varuh zato predlaga, da sistemi čim prej poenotijo. 3.8-3/2017 

Natisni: