Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost

, ustvaril/-a VČP

O problemu delitve vdovske pokojnine med razvezano vdovo in vdovo iz poznejše zakonske zveze smo pisali že v Poročilu Varuha za leto 2008. Tedaj je...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je bil z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) razvrščen v I. kategorijo invalidnosti s pravico do...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnil stanovalec (v nadaljevanju: pobudnik) Doma starejših občanov (v nadaljevanju: DSO), ki je bil zaradi spora s sostanovalcem...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je prejel več pobud v zvezi z ureditvijo vračila izplačane socialne pomoči v zapuščinskih postopkih....

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je očitala nepravilno ravnanje centra za socialno delo ter državnega...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je bil seznanjen s problemom omejevanja gibanja in stikov oskrbovanca v domu za...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnila pobudnica, mati petih otrok, katere družina se je znašla v stanovanjski stiski. V družini je bil zaposlen samo mož (oče),...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je najprej obrnilo nekaj stanovalcev Zavoda Prizma Ponikve (zavod), ki so navajali, da v zavodu nimajo...

Več
, ustvaril/-a VČP

V okviru rednih obiskov domov za ostarele je Varuh obiskal Dom počitka Metlika (dom). Ogledali smo si razmere, v katerih živijo stanovalci in delajo...

Več
, ustvaril/-a VČP

V okviru rednih obiskov domov za starejše smo obiskali Dom upokojencev Grosuplje – enoto Loški Potok (dom). Ob ogledu doma smo opravili pogovore z...

Več