Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) na svojo pobudo obravnava problematiko onesnaževanja Mežiške doline. Več stoletij dolga izraba svinčeve rude v...

, ustvaril/-a VČP

Vlada RS je 17. 9. 2008 sprejela Odlok o programu za izvedbo sanacije onesnaževanja vodovarstve­nega območja na območju gradbišča na Dravskem polju v...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila zaradi dolgotrajnosti inšpekcijskega postopka. Pobudnica je solastnica objekta (ni pa...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnika sta Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila z dopisom Mestne občine Celje (MOC) št. 3502-00035/2007 z dne 28. 6. 2007, s katerim je...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica nas je seznanila, da se je 4. 11. 2002 obrnila na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, območno enoto Ljubljana (IRSOP), z...

, ustvaril/-a VČP

Je kamniška smodnišnica polna eksploziva? Kdaj bodo odstranjena nevarna eksplozivna in pirotehnična sredstva? Kaj vse je na območju stare smodnišnice?...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je 16. 4. 2004 podala prijavo o nezakonitem posegu v apartmajskem objektu v Portorožu in pričakovala ustrezno ukrepanje inšpektorja. V...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nas je seznanil s sklepom Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) z dne 26. 10. 2007. S tem sklepom je ARSO dovolil obnovo postopka v...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ker je menila, da Inšpektorat Republike Slovenije brez podlage ruši stanovanjske...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je obrnil na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) zaradi domnevnega neukrepanja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor...