Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je bil iz različnih virov obveščen o velikih zaostankih na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) pri obravnavi...

, ustvaril/-a VČP

Ob obravnavi konkretne pobude je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) ugotovil, da imajo na Agenciji RS za okolje (ARSO) okoli 500 nerešenih zadev (iz...

, ustvaril/-a VČP

Obravnavamo več pobud, ki se nanašajo na širšo problematiko onesnaženosti okolja v Celjski kotlini in aktivnosti pristojnih organov v zvezi s tem....

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica zaradi dolgotrajnosti in nepravilnosti v denacionalizacijskem postopku. Med drugim je...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) kot lastno pobudo obravnava problematiko iztekanja odplak iz Koče pri Triglavskih jezerih v Občini Bohinj. Ker sta...

, ustvaril/-a VČP

Vlada Republike Slovenije je dne 17. 9. 2008 sprejela Odlok o programu za izvedbo sanacije onesnaževanja vodovarstvenega območja na območju gradbišča...

Gradbeni inšpektor je v zvezi z nelegalno gradnjo asfaltne baze zavezanca Asfalti Kovač d.o.o. dne 4. 9. 2009 izdal odločbo, s katero je Elektru Celje...

, ustvaril/-a VČP

V Varuhovem letnem poročilu za leto 2008 smo ob primeru skladiščenja neuničenih nevarnih vojaških eksplozivnih sredstev na območju Kemične tovarne...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS seznanila (Varuh), da zaradi neprestanega laježa psov, ki sta nastanjena v bližini njenega bivališča, nima ne...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnilo več vaščanov (nekateri združeni v civilni pobudi) iz vasi Motvarjevci v Prekmurju zaradi motečih...