Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zakon o tajnih podatkih

Uradni list RS, št. 50/06

 

I. POGLAVJE

SPLOŠNE DOLOČBE

 

3. člen


V zvezi z opravljanjem svoje funkcije lahko do tajnih podatkov brez dovoljenja za dostop do tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) dostopa:

 • predsednik republike;
 • predsednik vlade;
 • poslanec;
 • državni svetnik;
 • župan in občinski svetnik;
 • minister in predstojnik vladne službe, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade;
 • varuh človekovih pravic in njegov namestnik;
 • guverner, namestnik in vice guverner centralne banke;
 • član računskega sodišča;
 • sodnik;
 • državni tožilec;
 • generalni državni pravobranilec in
 • informacijski pooblaščenec.