Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Mednarodno sodelovanje

SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI ORGANIZACIJAMI ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

S sorodnimi institucijami (ombudsmani)

  • IOI – mednarodno združenje ombudsmanov. Srečujemo se na rednih letnih skupščinah in med predstavniki izvolimo vodilne za določeno območje. Tako prvi ombudsman, Ivan Bizjak, kot drugi, Matjaž Hanžek, sta bila regionalna direktorja IOI za srednjo in vzhodno Evropo (4-letni mandat).
  • AOM - mreža ombudsamnov Sredozemlja
  • CRONSEE – mreža ombudsmanov jugovzhodne Evrope za pravice otrok: srečujemo se na rednih letnih srečanjih o temah iz področja pravic otrok, v sodelovanju pripravljamo dogodke in publikacije.
  • ENOC – Evropska mreža za otroke: srečujemo se na letnih srečanjih, poročamo o varovanju pravic otrok v Sloveniji. Člani mreže smo od leta 2003.
  • SEE NPM - mreža državnih preventivnih mehanizmov jugovzhodne Evrope

Z institucijami Sveta Evope

Z institucijami Organizacije združenih narodov

  • Visoki komisar za človekove pravice - Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik se je 31. 1. 2008 na delovnem kosilu srečala z Visoko komisarko združenih narodov za človekove pravice Louise Arbour. Komisarka za človekove pravice Michelle Bachelet je insitucijo Varuha obiskala leta 2018, leta 2019 pa se je srečala tudi z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino in s člani Sveta varuha za človekove pravice.
  • SPT
  • UPP - univerzalni periodični pregled

Z institucijami Evropske unije

  • EVROPSKI VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC – s to institucijo, ki ni nadzorna institucija Varuha človekovih pravic v Sloveniji, sodelujemo v okviru srečanj Liason officer (oficirjev za zveze) in se z njim srečujemo ob različnih priložnostih.
  • FRA - Agencija Evropske unije za temeljne pravice

OVSE (OSCE) - organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi