Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

2. VSEBINA DELA IN PREGLED OBRAVNAVANIH ZADEV

Varuh človekovih pravic RS se je letos prvič odločil problematiko, ki jo obravnava predstaviti na dva načina, saj ocenjuje, da lahko s tem prispeva k še večji preglednosti svojega dela in poenostavi seznanjanje javnossti z vsebinami, ki jih obravnava. 

Zato boste lahko vsebine pregledovali

po obravnavi nekaterih ranljivih skupin in

po vsebinskih področjih, ki so bila predstavljana tudi vsa leta doslej.