Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Svoboda vesti in izražanja

Kako smo od jare kače prišli do filmov

Letošnje praznovanje pravic je nadaljevanje prizadevanj za strpno družbo in izhaja iz lanskega leta, ko smo...

Varuh se je v letu 2005 vključil v projekt varne rabe interneta - SAFE-SI, katerega glavni namen je zagotavljanje varne rabe interneta za otroke in...

V luči opozarjanja na naraščajoče oblike nestrpnosti in diskriminacije, ki smo jim v zadnjih letih priča v Sloveniji, je Varuh pozimi leta 2004 s...