Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Konference

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v sodelovanju s Svetom Evrope v sredo in četrtek, 17. in 18. 4. 2018 v hotelu Slon v Ljubljani...

Varuh človekovih pravic je pripravil 4. mednarodno konferenco Okolje in človekove pravice: Sodelovanje javnosti v okoljskih zadevah, s poudarkom na...

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije in ZIPOM (Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah...

V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju je 19. 5. 2010, potekala mednarodna konferenca Okolje in človekove pravice: Sodelovanje javnosti v okoljskih...

Skupina za izvedbo pilotnega projekta Zagovornik – glas otroka pri Varuhu človekovih pravic in SKUP - Skupnost privatnih zavodov sta 2. 12. 2009 or...

Otroci in njihove pravice so bili v središču Mednarodne konference o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem, ki smo jo v tednu otroka 6. in 7. ...