Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

1. Uvod

Varuh človekovih pravic lahko na podlagi 43. člena Zakona o varuhu človekovih pravic poroča o svojem delu in ugotovitvah o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti državljanov tudi s posebnimi poročili. Posebna poročila lahko naslovi pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora ali državnemu zboru.

Državni zbor je ob obravnavi letnih poročil za leti 1999 in 2000 na seji dne 28.9.2001 v 19. točki sklepov dal varuhu pobudo, da poleg rednega letnega poročila izrabi pravico do delnih oziroma posebnih poročil, ki naj jih naslovi na pristojna delovna telesa državnega zbora in se s tem aktivno vključi v urejanje določenega področja, ki je še posebej občutljivo z vidika varstva človekovih pravic.