Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

2.2.5. Prenos podatkov

Letno poročilo 2001 - Poglavje 2.2.5.

2.2.5. Prenos podatkov

Pobudnik je z operaterjem telekomunikacijskih storitev sklenil naročniško razmerje za prenosni telefonski aparat. Kasneje je ugotovil,da so bili podatki, ki jih je vsebovala SIM kartica njegove hčere, preneseni na SIM kartico tretje osebe.

Na naše poizvedbe je operater telekomunikacijskih storitev pojasnil dejansko stanje. Na željo pobudnikove hčere so bili podatki iz njene SIM kartice prekopirani na SIM kartico pobudnikovega sina. Direktno kopiranje ni bilo mogoče, zato so ga v dogovoru s pobudnikovo hčerjo izvedli prek testne SIM kartice. To kartico so uporabili tudi pri opravljanju servisnih storitev tretji osebi. Po vrnitvi prenosnega telefonskega aparata lastniku je testna SIM kartica z vsemi podatki pobudnikove hčere ostala v tem aparatu.

Po opravljenem postopku se je torej izkazalo, da gre za krivdo serviserja. Pobudniku smo pojasnili pravne možnosti zahtevati odškodnino zaradi posega v varstvo osebnih podatkov.