Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

2.1.2. Brezplačna dostopnost podatkov

Letno poročilo 2001 - Poglavje 2.1.2.

2.1.2. Brezplačna dostopnost predpisov

V poročilu za leto 1998 smo objavili posebno analizo o dostopnosti informacij javnega značaja, kjer smo predlagali rešitve glede dostopnosti predpisov. Med drugim smo predlagali postopno zagotovitev brezplačnega dostopa do polnih besedil veljavnih predpisov v RS prek interneta in brezplačen dostop do registra vseh veljavnih predpisov in aktov lokalnih skupnosti. Ugotavljamo, da se številni naši predlogi uresničujejo, čeprav še vedno prepočasi. Tako je na naš predlog vlada sprejela program postopnega odpiranja baz podatkov uradnega lista, da bi bili predpisi brezplačno dostopni vsem državljanom, vendar pa mora za ta namen še dopolniti Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije. Izboljšala se je tudi dostopnost predpisov na spletnih staneh državnih organov; v pripravi je tudi zakon o dostopu do informacij javnega značaja, kar smo predlagali tudi v poročilu za leto 1998.