Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Starši s podaljšano roditeljsko pravico in skrbniki oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo zdaj lahko dostopajo do portala zVem

Varuh je uspel pri posredovanju pri pristojnih organih, naj zagotovijo dostopa do portala zVem za starše otrok s podaljšano roditeljsko pravico in skrbnike oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo. Dostop je od konca februarja 2022 vzpostavljen.

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je tudi v letu 2022 nadaljeval z obravnavo nedostopnosti portala eZvem za starše, ki imajo podaljšano roditeljsko pravico, in skrbnike oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo. O tej problematiki smo obširno poročali že v letu 2021, ko je Varuh zaznal, da osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo in podaljšano roditeljsko pravico same digitalnega potrdila ne morejo pridobiti. Varuh je ugotovil, da dostop do podatkov na portalu zVem za starše s podaljšano roditeljsko pravico in skrbnike oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo ni vzpostavljen. Ministrstvo za zdravje (MZ) nas je takrat seznanilo, da je nadgradnja sistema uvrščena v načrt aktivnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstva za notranje zadeve, vendar v času naše obravnave ta nadgradnja še ni bila izvedena. Ocenili smo, da sta MZ in NIJZ kršila načelo dobrega upravljanja, saj so bile ob načrtovanju in pripravi sistema zVem in z njim povezanih možnosti pri dostopu do digitalnih potrdil osebe s podaljšano roditeljsko pravico in osebe pod skrbništvom povsem pozabljene.[1]

 

V začetku leta 2022 nas je starš, ki ima za svoja otroka podaljšano roditeljsko pravico, seznanil, da težave pri dostopu do eZvem še niso odpravljene. Sporočil nam je, da s svojim digitalnim potrdilom ne more vpogledati v zdravstveno dokumentacijo otrok, kar mu povzroča vrsto težav. Tako za svoje otroke ne more prevzeti t. i. EU digitalnih covid potrdil (kar mu povzroča dodatne stroške), ne more vpogledati v recepte in napotnice, ki jih je, glede na zdravstveno stanje otrok, precej. Podobna težava naj bi nastajala na portalu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), na katerem naj pobudniku ravno tako ne bi bil omogočen vpogled v podatke o otrocih.

Varuh se je v zvezi z navedenim ponovno obrnil na MZ, NIJZ in ZZZS. Pričakovali smo predvsem pojasnila o tem, kdaj bo staršem omogočen vpogled v sistem eZvem in vpogled v podatke na portalu ZZZS ter kakšne aktivnosti so v zvezi s tem izvajali v zadnjem letu.

Iz odgovorov MZ in NIJZ je izhajalo, da naj bi bil staršem do konca meseca februarja 2022 omogočen dostop do podatkov svojih otrok, pri čemer uporabnikom ne bo treba izvesti nobenega dodatnega koraka, saj se bo njihova pravica, če je zapisana v Centralnem registru prebivalstva, samodejno prenesla v sistem zVem. Pobudnik, ki se je na nas obrnil, nam je v začetku marca sporočil, da sistem dejansko deluje, enako naj bi po naših informacijah bil dostop omogočen skrbnikom oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo, zato je Varuh svoje posredovanje štel za uspešno, odgovor ZZZS v zvezi z njihovim portalom pa še pričakujemo. 9.4-4/2022


[1] Opisan primer je v celoti dostopen na spletni strani Varuha: www.varuh-rs.si/obravnavane-pobude/primer/nedostopnost-portala-zvem-za-starse-s-podaljsano-roditeljsko-pravico-in-skrbnike-oseb-z-odvzeto-posl/.

 

 

Natisni: