Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nedostopnost portala zVem za starše s podaljšano roditeljsko pravico in skrbnike oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo

Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Varuh je zaznal težave pri dostopu staršev s podaljšano roditeljsko pravico in skrbnikov oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo do portala zVEM, ki ponuja varen dostop do storitev eZdravja. Osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo in podaljšano roditeljsko pravico same digitalnega potrdila ne morejo pridobiti. Varuh je ugotovil, da dostop do podatkov na portalu zVEM za starše s podaljšano roditeljsko pravico in skrbnike oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo ni vzpostavljen. Ministrstvo za zdravje nas je seznanilo, da je nadgradnja sistema uvrščena v načrt aktivnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za notranje zadeve. Na podlagi obstoječega stanja ocenjujemo, da sta Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje kršila načelo dobrega upravljanja, saj so bile ob načrtovanju in pripravi sistema zVEM in z njim povezanih možnosti pri dostopu do digitalnih potrdil osebe s podaljšano roditeljsko pravico in osebe pod skrbništvom povsem pozabljene.

* * *

Varuh je zaznal težave pri dostopu staršev s podaljšano roditeljsko pravico in skrbnikov oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo do portala zVEM, ki ponuja varen dostop do storitev eZdravja. Do omenjenega portala se lahko dostopa z digitalnim potrdilom, mobilno identiteto smsPASS, čezmejno prijavo v EU itd. Osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo in podaljšano roditeljsko pravico same digitalnega potrdila ne morejo pridobiti. Zato si tudi ne morejo urediti dostopa do sistema si-pass in posledično do portala zVEM.

Na podlagi svojih ugotovitev smo na Ministrstvo za zdravje (MZ) in Ministrstvo za javno upravo (MJU) naslovili poizvedbo in oba naslovnika pozvali, da pojasnita nastalo stanje in rešitev, s katero bosta obstoječi položaj popravila.

MJU nam je pojasnilo, da je za starše mladoletnih otrok do 15. leta in opravilno nesposobne osebe dostop urejen tako, da se starš oz. skrbnik prijavi v sistem s svojim potrdilom in dobi dostop tudi do podatkov otroka oziroma osebe, katere starš oz. skrbnik je. MJU nas je še seznanilo, da je na portalu zVEM dostop do podatkov za otroke do 15. leta urejen že ves čas, dostop do podatkov za opravilno nesposobne osebe pa naj bi bil po njihovih informacijah tudi že vzpostavljen, vendar je pristojen organ za odgovor v tem delu Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

MZ je po prejemu dopisa Varuha na NIJZ preverilo ali je dostop za osebe s podaljšano roditeljsko pravico že možen. Izkazalo se je, da tega podatka ni v polju zakonitega skrbnika. MZ je pridobilo podatke od Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), Direktorata za upravne notranje zadeve, ki upravlja s Centralnim registrom prebivalstva in ima sklenjen dogovor z NIJZ o posredovanju podatkov. Od MNZ so prejeli informacijo, da podatka o podaljšani roditeljski pravici NIJZ še ne prejema. Potrebna je torej dopolnitev dogovora med NIJZ in MNZ glede obsega podatkov, ki jih NIJZ prejema, potem pa še tehnična nadgradnja na obeh straneh. MZ nam več informacij kot to, da je nadgradnja uvrščena v načrt aktivnosti NIJZ in MNZ, ni moglo dati. Varuha pa bodo obvestili, ko bo dostop preko portala zVEM urejen tudi za te primere.

Varuh je ugotovil, da dostop do podatkov na portalu zVEM za starše s podaljšano roditeljsko pravico in skrbnike oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo ni vzpostavljen. Olajševalna okoliščina za te primere je, da je NIJZ poslal v pisni obliki po pošti potrdilo o cepljenju in prebolevnosti za vse osebe, ki so bile cepljene vsaj enkrat do vključno 30. junija 2021, vsem osebam, katerih naslov se je lahko zagotovil preko Centralnega registra podatkov o pacientih. MZ nas je seznanil, da je od takrat naprej brezplačna izdaja potrdila o cepljenju ali rezultatu testa sestavni del zdravstvene storitve in pacient potrdilo prejme ob izvedbi storitve. Dodatno se je vzpostavila tudi možnost izdaje kopije potrdila v lekarnah v Republiki Sloveniji ob tem, da je potrebno poravnati plačilo stroška izdaje in tiskanja.

Varuh na podlagi obstoječega stanja, ki staršem s podaljšano roditeljsko pravico ali skrbnikom oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo omejuje dostop do potrdil, povezanih s covidom-19, prek portala zVEM, s strani MZ in NIJZ, ugotavlja kršitev načela dobrega upravljanja. Težko namreč spregledamo, da so bile ob načrtovanju in pripravi sistema zVEM in z njim povezanih možnosti pri dostopu do potrdil, povezanih s covidom-19, te osebe povsem pozabljene. 9.4-38/2021

Natisni: